Edukacja | Partycypacja » Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Wywiady z interesariuszami

Dwa zespoły badawcze w Polsce i w Chorwacji przeprowadziły dotychczas 30 wywiadów w ramach projektu Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych. Wzięło w nich udział udział blisko 40 osób chcących podzielić się z nami swoimi doświadczeniami z zakresu termomodernizacji budynków historycznych, w tym zabytkowych.

Do udziału w rozmowach zaprosiliśmy przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, służb konserwatorskich, inwestorów, projektantów i ekspertów efektywności energetycznej budynków.

Celem wywiadów jest rozpoznanie głównych wyzwań w obszarze renowacji energetycznej budynków historycznych oraz określenie zestawu dobrych praktyk, które mogą być wdrażane w budynkach zabytkowych zmniejszając ich wpływ na środowisko. Rozmawiamy m.in. o możliwościach termomodernizacji obiektów zabytkowych, zastosowaniu elementów błękitno-zielonej infrastruktury i odnawialnych źródeł energii, czy też użyciu materiałów ekologicznych w renowacji zabytków.

Zbieramy także przykłady dobrych praktyk, modelowych rozwiązań wypracowanych we współpracy inwestorów i projektantów ze służbami konserwatorskimi.

Dotychczas zapoznaliśmy się z doświadczeniami przedstawicieli samorządów z Mysłowic, Wałbrzycha, Bielsko-Białej, Łodzi, Zielonej Góry, służb konserwatorskich z Warszawy, Krakowa, Katowic i Olsztyna oraz ekspertów z zakresu efektywności energetycznej budynków działających na terenie całej Polski. Partnerzy projektu w Chorwacji – Croatia Green Building Council – zaprosili do współpracy przedstawicieli i przedstawicielki miast: Zagrzeb, Zabok, Karlovac, Sveti Ivan Zelina, Varaždin, Osijek, Pazin, Jastrebarsko, Rijeka, Velika Gorica.

Rozmowy trwają, osoby zainteresowane podzieleniem się swoimi doświadczeniami zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Eweliną Pękałą, email: ewelina.pekala@sendzimir.org.pl

Zebrane w trakcie wywiadów wnioski posłużą nam do przygotowania praktycznej publikacji zawierającej przykłady dobrych praktyk, wspierającej wdrażanie proekologicznych rozwiązań w renowacjach budynków historycznych, w tym zabytkowych.

 

Fot. Chris Montgomery on Unsplash

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski