Edukacja | Partycypacja » Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Jak odnawiać historyczne budynki w sposób zrównoważony?

Zapraszamy osoby zajmujące się renowacją i konserwacją budynków historycznych, w tym zabytkowych, do wypełnienia ankiety. Pytamy w niej o Państwa doświadczenia i opinie na temat zrównoważonej renowacji budynków i o przykłady dobrych praktyk. Dziękujemy za pomoc!

Odpowiedzi na pytania pomogą nam w przygotowaniu praktycznej, bezpłatnej publikacji, zawierającej konkretne wskazówki jak zaplanować i przeprowadzić proces zrównoważonej rewaloryzacji albo modernizacji. Znajdą się w niej również przykłady z wybranych realizacji.

Ankieta jest odpowiedzią na sygnalizowany nam w trakcie wywiadów z interesariuszami projektu “Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych” brak przykładów dobrych praktyk zrównoważonej renowacji budynków historycznych. Udane realizacje, zarówno z Polski, jak i innych krajów europejskich, są źródłem inspiracji dla inwestorów i zarządców obiektów zabytkowych, którzy – świadomi ich wpływu na środowisko i klimat –  chcą wdrażać nowe rozwiązania. Dlatego szukamy dobrych praktyk, będziemy je  popularyzować i wyjaśniać ich pozytywne oddziaływanie na budynek i środowisko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które podzielą się z nami swoimi doświadczeniami.

 

Weź udział w badaniu!

 

Zdjęcia: Daniel McCullough na Unsplash

Projekt Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wzmacnianie współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej (UE), w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie