Edukacja | Partycypacja » Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Fundacja Sendzimira dołączyła do Climate Heritage Network

Z radością informujemy, że Fundacja Sendzimira, jako druga organizacja z Polski, po mieście Kraków, dołączyła do sieci Climate Heritage Network (CHN). Znaleźliśmy się tym samym w gronie ponad 220 organizacji z całego świata, które są zaangażowane we wzmacnianie roli sztuki, kultury i dziedzictwa w działaniach na rzecz klimatu.

Członkiem CHN jest także Croatia Green Building Council, nasz partner w projekcie Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych.

Klimat i dziedzictwo – sojusz na miarę XXI w.

Z jednej strony utrata bezcennego dziedzictwa kulturowego na skutek zmian klimatu – podnoszenia się poziomu wód, gwałtownych zjawisk pogodowych, wzrostu temperatury – jest już realnym zagrożeniem w wielu miejscach na świecie. Z drugiej strony nie da się przecenić potencjału, który tkwi w światowym dziedzictwie, zarówno materialnym, jak i niematerialnym, by znacząco zmniejszać wpływ człowieka na środowisko i klimat.

Ważnym celem CHN, który Fundacja Sendzimira stara się realizować w Polsce, jest wspieranie organizacji i jednostek zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego. Chcemy pomóc im w zrozumieniu ich roli w planowaniu ścieżki dekarbonizacji i zmniejszania śladu węglowego na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Istotne jest bowiem, by rozpoznawać a także skutecznie odpowiadać na ewentualne i rzeczywiste napięcia między ochroną dziedzictwa a działaniami, które należy pilnie podjąć, by łagodzić zmiany klimatu.

Grupa robocza Making the Case for Building Reuse as Greenhouse Gas Mitigation Pathway

W głównym obszarze zainteresowań Fundacji Sendzimira są prace grupy roboczej nr 3. Jej celem jest zebranie danych i zasobów wskazujących na korzyści, które płyną z ponownego wykorzystania i modernizacji budynków w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Ważne jest wypracowanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji na temat planowanych modernizacji. Przykładem są kalkulatory umożliwiające szacowanie oszczędności emisji dwutlenku węgla do atmosfery, które można osiągnąć poprzez renowację budynku historycznego, zamiast wyburzać i budować nowy w tym miejscu. Równie istotne jest opracowywanie praktycznych wytycznych i poradników dla inwestorów i właścicieli budynków zabytkowych, jakie rozwiązania proekologiczne można w nich wdrażać.

Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń będzie przebiegała dwustronnie i dzięki uczestnictwu w działaniach CHN, trafimy do większego grona odbiorców z publikacją, która zwieńczy dwuletni projekt Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych.

O Climate Heritage Network

Inauguracja sieci CHN miała miejsce w Edynburgu w 2019 r. Jej główne obszary aktywności opisane są w dokumencie Madrid-to-Glasgow Arts, Culture and Heritage Climate Action Plan, ogłoszonym 5 grudnia 2019 w trakcie szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie. Prezentację dotychczasowych ustaleń CHN zaplanowano na szczyt COP26, który odbędzie się w dniach 1-12 listopada 2021 w Glasgow.

Członkami CHN są organizacje międzynarodowe, rządowe, reprezentujące rdzennych mieszkańców, uniwersytety, instytucje kultury, artyści, projektanci, organizacje pozarządowe. Sieć daje możliwości rozwinięcia nowych partnerstw oraz wzmacniania tych, które już istnieją, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem we wszystkich zakątkach świata.

Członkostwo Fundacji Sendzimira zostało zatwierdzone na posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Sterującego CHN w dniu 15 lutego 2021, o czym poinformował w informacji prasowej.

Pełna lista nowoprzyjętych członków na ostatnim posiedzeniu CHN.

Na stronie wykorzystano zdjęcia autorstwa Markus Spiske z Unsplash,  Paweł Czerwiński z Unsplash.

 

 

 

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie