Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Podsumowanie kursu e-learningowego Zielony Lider 2022

Pierwszy etap programu szkoleniowego Zielony Lider 2022 już za nami. 46 zespołów liderskich, z gmin do 100 tys. mieszkańców z 12 województw, miało możliwość wdrożyć się w tematykę adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju pod okiem naszych ekspertów.

W trakcie kursu zaprezentowaliśmy problematykę każdej z trzech ścieżek tematycznych programu:

  • zrównoważona gospodarka odpadami,
  • poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
  • rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI).

Pozwoliło to uczestnikom i uczestniczkom podjąć decyzję nad jakim wyzwaniem będą chcieli pracować w trakcie etapu stacjonarnego programu. Na koniec kursu, każdy zespół miał za zadanie wspólnie przygotować drzewo problemu – zdefiniować wyzwanie, z którym chciałby się zmierzyć w trakcie programu, rozpoznać jego przyczyny i opisać skutki odczuwane w jego społeczności lokalnej. Największym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka dotycząca BZI, w której chciałaby brać udział ponad połowa zespołów! Przed nami rozmowy rekrutacyjne, które pozwolą wyłonić 18 zespołów do udziału w szkoleniach stacjonarnych, doradztwie i wizytach studyjnych.

W tym roku w programie wzięło udział 129 osób, z których 63% stanowiły kobiety. Wśród kursantów byli pracownicy administracji samorządowej (burmistrzowie, wójtowie, naczelnicy wydziałów), reprezentanci rad gmin i powiatów oraz przedstawiciele organizacji społecznych oraz grup aktywistów.

Drzewo problemu opracowane przez zielonych liderów z gminy Niepołomice.

Jak Marcin Popkiewicz wstrząsnął uczestnikami i uczestniczkami?

Pierwszy webinar Klimatyczne fakty i mity Marcina Popkiewicza dobitnie pokazał skalę i konsekwencje zmian klimatu.

“Mobilizujący do działania i otwierający oczy na skalę wyzwań. Oczywiście na zmiany klimatyczne w skali globalnej wpływu nie mamy, ale wiele możemy zdziałać na swoim lokalnym podwórku” -podzielił się swoimi wrażeniami lider z gminy Skawina

Kolejne webinary proponowały inspirujące rozwiązania tak ze świata, jak również z lokalnego podwórka dotyczące obszarów trzech ścieżek tematycznych realizowanych w ramach programu.

Bookcrossing, wymienialnie i kompostowanie – dobre praktyki z gmin uczestniczących w programie

Zaangażowanie i jakość dyskusji odbywających się na spotkaniach z ekspertami i kontynuowanych na forum kursu, nie pozostawia wątpliwości: w zielonych liderach i liderkach kryje się ogromny potencjał! Uczestnicy byli dla siebie wzajemnie inspiracją, dzieląc się już wprowadzonymi w ich gminach rozwiązaniami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się omawiane przykłady zmierzające do cyrkularnego obiegu dóbr – dzielenia się tym czego się już nie używa. Jednym z powtarzających się pomysłów był bookcrossing, inicjatywa mająca na celu wymianę książek między mieszkańcami. W gminie Morawica rolę punktu tych wymian pełni odpowiednio przystosowana budka telefoniczna, w gminie Sulików niektóre przystanki autobusowe, zaś w Gnieźnie takim punktem jest biblioteka miejska.

Wśród dobrych praktyk pojawiły się punkty wymiany ubrań, wymiany garażowe, czy nowoczesne PSZOKi, w których segreguje się meble i urządzenia będące w dobrym stanie i przekazuje je do ponownego wykorzystania.

Uczestnicy zdają sobie sprawę z wartości, jaką jest korzystanie z bioodpadów. Wiele gmin zachęca mieszkańców do kompostowania materii organicznej poprzez organizowanie warsztatów edukacyjnych, stawanie pokazowych kompostowników przed urzędem, W Izabelinie mieszkańcy mogą wypożyczyć rozdrabniacz, który zamienia gałęzie w tzw. zrębki, które mogą rozłożyć się na terenie ogrodu.

Jak działamy na rzecz poprawy jakości powietrza?

Wyzwaniem podejmowanym przez wielu uczestników kursu było podniesienie świadomości mieszkańców. Uczestnicy wskazywali na istotną rolę ekodoradcy będącego w bezpośrednim kontakcie ze społecznością. Przykładem aktywnego działania ekodoradcy są “Targi ekoCiepła” w gminie Skawina, podczas których mieszkańcy mogą spotkać się z wystawcami oferującymi ekologiczne źródła ogrzewania oraz odnawialne źródła energii.

Powódź i susza – dwa wyzwania, z którymi boryka się wiele zespołów liderskich

Wielu liderów zauważa wyzwania związane z gospodarką wodną i szuka wsparcia w zapobieganiu powodziom i suszom w swoich gminach.

“Mieszkając w Wielkopolsce, która stepowieje od lat widzę jakim problemem jest deficyt wody. Rozwiązania podane [przez Tomasza Bergiera] są bardzo interesujące. Myślę, że część z nich wprowadzimy na naszym terenie. Takich jak: wykorzystanie wód opadowych przez właścicieli nieruchomości i zakładanie ogrodów deszczowych.” – deklarowała liderka z Gniezna.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie