Partycypacja » WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

Geoankieta

Planowanie przestrzenne, aby właściwie odpowiadało na oczekiwania mieszkańców, wymaga skutecznego ich zaangażowania. Pogłębione konsultacje społeczne w trakcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy też miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pozwalają na lepsze dostosowanie przestrzeni do potrzeb mieszkańców.

Dlaczego warto wykorzystać do tego geoankiety?

  • Pozwalają dotrzeć do większej grupy osób, które nie biorą udziału w innych formach konsultacji;
  • Dają możliwość swobodnego i anonimowego uczestnictwa, jedynym warunkiem jest dostęp do internetu;
  • Nadają się do stosowania na różnych etapach konsultacji (zarówno przygotowania planu czy studium jak również wyłożenia planu);
  • Mogą służyć do badania sposobów korzystania z przestrzeni, postrzeganych obszarów problemowych, czy też zbierania pomysłów na zmiany;
  • Mieszkańcy nanosząc informacje na mapę mogą bardzo precyzyjnie odnieść się do poszczególnych miejsc w swoim otoczeniu.
Z geoankiet, przy wsparciu Fundacji Sendzimira, korzystają gminy, które przystąpiły do projektu Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach.
Zapraszamy do współpracy!Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przykładowych badaniach możesz obejrzeć aktualnie aktywne geoankiety, możesz też przeczytać podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu Fundacji Sendzimira Licz na zieleń!

Kontakt: office@sendzimir.org.pl

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski