Ulotka edukacyjna: Masz wpływ na przestrzeń, w której mieszkasz

Materiał edukacyjny skierowany do mieszkańców na temat możliwości zaangażowania się w konsultacje dokumentów planistycznych. Zapraszamy do wykorzystywania materiału w ramach prowadzonych działań edukacyjnych. Ulotkę można wydrukować w formacie A4.

 

Treść | Menu | Przyciski