Edukacja | Zielona infrastruktura » Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Konferencja online: Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach

Zapraszamy 27 i 29 października 2020 r. do udziału w konferencji podsumowującej dwuletni projekt Climate NBS, który miał na celu rozpowszechnienie w Polsce rozwiązań opartych na przyrodzie jako narzędzia łagodzenia zmian klimatu w miastach. Osoby, które zgłosiły się do udziału w wydarzeniu otrzymają kody dostępu do transmisji 26 października! 

Rejestracja na wydarzenie zakończyła się 22 października. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie nie przyjmujemy już dodatkowych zgłoszeń. Nagranie z konferencji znajdziecie Państwo na naszym kanale youtube po jej zakończeniu.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej wydarzenia, Państwa opinie pomogą nam w realizacji kolejnych wydarzeń w przyszłości. Z góry dziękujemy!

W jakiej formie odbędzie się konferencja?

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce konferencja odbędzie się online, jednak naszych gości zaprosimy do dyskusji w studio, zapewniając większą dynamikę i atrakcyjność przekazu. W programie znajdą się prezentacje dobrych praktyk z polskich i zagranicznych miast, jak również panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli samorządów zaangażowanych w projekt, które będą doskonałą okazją do lepszego zrozumienia prezentowanych przez miasta rozwiązań. 

Transmisja online dostępna będzie na specjalnie do tego przygotowanej platformie www.climatenbs.pl.

Pierwszy dzień konferencji będzie miał charakter plenarny a drugi warsztatowy. Wszystkie warsztaty odbędą się w kameralnych grupach z udziałem dwóch prowadzących, będą miały angażujący i interaktywny charakter, pozwalając na zgłębienie poruszanego tematu.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Konferencja skierowana jest do urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów, projektantów i architektów krajobrazu faktycznie zaangażowanych w zarządzanie zielenią, gospodarowanie wodami opadowymi i rozwój błękitno zielonej-infrastruktury w miastach. 

Do udziału w części plenarnej zapraszamy też innych zainteresowanych tematem rozwiązań technicznych i narzędzi strategicznych wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach.

Dlaczego warto w niej wziąć udział?

Udział w konferencji umożliwi wszystkim uczestnikom i uczestniczkom:

 • spotkanie z ekspertami i praktykami zaangażowanymi w projektowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, badanie ich funkcjonowania oraz wdrażanie narzędzi politycznych i strategicznych w miastach w Polsce i za granicą;
 • wymianę wiedzy i dobrych praktyk oraz pogłębioną dyskusję na temat ich wdrażania w miastach;
 • lepsze zrozumienie wyzwań jakie występują w polskich miastach na drodze do szybszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie i tego jak można sobie z nimi radzić;
 • poznanie wszystkich efektów projektu Climate NBS i tego jak można je wykorzystać w tworzeniu nowych projektów błękitno-zielonej infrastruktury w miastach.

Kto poprowadzi konferencję i warsztaty?

O wartość merytoryczną spotkania zadba zespół Fundacji Sendzimira i Ecologic Institute z Berlina, we współpracy z partnerami projektu, urzędami miast Gdyni, Krakowa i Warszawy.

Kto przyjął zaproszenie do udziału w panelach  dyskusyjnych?


Program konferencji

Sesja plenarna (pierwszy dzień)
27 października 2020, 10:00-13:00 online

10:00 Otwarcie konferencji i wprowadzenie do projektu Climate NBS (Ilona Gosk, Fundacja Sendzimira)

10:15 Rozwiązania techniczne – dobre praktyki z Niemiec jako inspiracja dla polskich samorządów:

 • prezentacja innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie z Berlina (Ewa Iwaszuk, Ecologic Institute)
 • panel dyskusyjny prowadzony przez Tomasza Bergiera z Fundacji Sendzimira z udziałem uczestników wizyty studyjnej w Berlinie pt. Szanse i bariery wdrożenia podobnych rozwiązań w polskich miastach: Jackiem Kisielem (Warszawa), Moniką Pec-Święcicką (Wrocław), Bożeną Zając (Mysłowice)

11:15 Przerwa

11:25 Rozwiązania strategiczne – doświadczenia z przenoszenia rozwiązań zagranicznych na grunt polski na przykładzie wskaźnika powierzchni biotopu (Agnieszka Kowalewska)

11:45 Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie w polskich miastach – szanse i bariery dobrej współpracy między projektantami BZI a urzędnikami:

 • prezentacja wybranych projektów wypracowanych w trakcie warsztatów w Gdyni, Krakowie i Warszawie (projektantki biorące udział w warsztatach);
 • panel dyskusyjny prowadzony przez Tomasza Bergiera z Fundacji Sendzimira z przedstawicielami urzędów miast biorących udział w projekcie: Markiem Łucykiem (Gdynia), Łukaszem Pawlikiem (Zarząd Zielenie Miejskiej w Krakowie), Jackiem Wiśnickim (Warszawa) 

12:45 Podsumowanie konferencji: szanse na wykorzystanie środków publicznych dla zwiększania liczby innowacyjnych projektów błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach (Ilona Gosk)


Sesja warsztatowa (drugi dzień)
29 października 2020, 9:30-16:00 online

9:30-11:30 Warsztat pt. Współpraca projektantów i urzędników przy realizacji systemowych rozwiązań BZI (Agnieszka Czachowska, Karolina Maliszewska)

Warsztat skierowany do pracowników urzędów miast odpowiedzialnych za realizację inwestycji, w tym inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz do projektantów specjalizujących się w rozwiązaniach opartych na przyrodzie.

Cele warsztatu:

 • diagnoza przygotowania miast do wdrażania BZI oraz określenie głównych trudności, z jakimi spotykają się pracownicy urzędów w procesie zlecania, nadzorowania i użytkowania obiektów błękitno-zielonej infrastruktury,
 • diagnoza przygotowania merytorycznego projektantów i wykonawców do projektowania i realizacji rozwiązań BZI w miastach oraz określenie wyzwań, przed jakimi stają projektanci i wykonawcy zainteresowani realizacją zleceń miasta,
 • poszukiwanie rozwiązań, które pomogłyby realizować wzorcowe inwestycje, zgodne z oczekiwaniami miasta i projektantów.

11:45-13:45 Warsztat pt. Jak realizować kompleksowe i wielofunkcyjne systemy BZI w polskich miastach – inspiracje z Berlina (Ewa Iwaszuk, Tomasz Bergier)

Warsztat skierowany do pracowników urzędów miast odpowiedzialnych za realizację inwestycji, w tym inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz do projektantów specjalizujących się w rozwiązaniach opartych na przyrodzie.

Cele warsztatu:

 • analiza czynników sukcesu dobrych przykładów z Berlina i innych miast niemieckich,
 • różnice pomiędzy rynkiem niemieckim i polskim,
 • próba adaptacji doświadczeń niemieckich do polskich realiów – wypracowanie rekomendacji dla miast i inwestorów.

14:00-16:00 Warsztat pt. Adaptacja zagranicznych rozwiązań prawa lokalnego promującego rozwój BZI do warunków polskich (Ilona Gosk, Agnieszka Kowalewska)

Warsztat skierowany do urzędników miejskich zaangażowanych w tworzenie dokumentów planistycznych i rozwiązań prawa lokalnego.

Cele warsztatu:

 • przedyskutowanie wraz z uczestnikami, jakie rozwiązania z publikacji strategicznej można przeszczepić na grunt polski wraz z omówieniem ograniczeń i szans w tym zakresie, 
 • giełda dobrych rozwiązań z Polski – wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Wszystkie zgłoszone osoby w poniedziałek 26 października otrzymały kody dostępu do platformy internetowej, na której prowadzona będzie transmisja!

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu