Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura » Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Webinaria – Dobrze Nawodnione miasto

We wrześniu 2021 r. odbyła się seria trzech webinariów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i mieszkanek oraz radnych dzielnicowych Lublina, a także osób z całej Polski zainteresowanych tematyką zieleni miejskiej, retencji wód opadowych oraz partycypacji społecznej.

Webinaria były jednym z elementów projektu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto”. Nagrania z webinariów są dostępne na YouTube Fundacji Sendzimira.

Jakie webinaria planujemy?


Dobrze nawodnione miasto. Zieleń 

Webinarium poświęcone architekturze krajobrazu, roli przyrody i bioróżnorodności w mieście oraz temu, co robić by miasta były bardziej zielone. 

Prelegentami byli  dr inż. Piotr Szkołut (ARBRE Architektura Krajobrazu, Instytut Arch. Krajobrazu KUL) oraz dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL (Instytut Arch. Krajobrazu KUL).


Dobrze nawodnione miasto. Woda 

Webinarium poświęcone zagospodarowaniu wód opadowych, małej retencji, ogrodom deszczowym, temu dlaczego są one ważne oraz przykładom dobrych praktyk zagospodarowania wody deszczowej. 

Prelegentami webinarium byli dr hab. inż. Tomasz Bergier (AGH w Krakowie, Fundacja Sendzimira) oraz Aneta Zienkiewicz (architektka krajobrazu, współtwórczyni pierwszego ogrodu deszczowego w Lublinie).


Dobrze nawodnione miasto. Inicjatywa

Webinarium poświęcone roli inicjatywy mieszkańców i mieszkanek we współtworzeniu miasta – o zazielenianiu przestrzeni, sadzeniu i dbaniu o roślinność, ale też o konsultacjach społecznych i angażowaniu mieszkańców i mieszkanki w działania. 

Prelegentami webinarium byli Witold Szwedkowski  (Miejska Partyzantka Ogrodnicza) oraz Paulina Paga  (Fundacja Teren Otwarty, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych).

Powrót do projektu
Następne wydarzenie