Broszura projektów ogrodów deszczowych – Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

W ramach projektu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto” powstało 9 projektów ogrodów deszczowych na działkach miejskich w Lublinie. Opracowane projekty mają stanowić wzorcowe rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

Stanowią również przykład, dla kolejnych projektów małej retencji, przekształcających Lublin w coraz bardziej zielone i coraz lepiej nawodnione miasto. 

W ramach projektu, we wrześniu 2021 r., odbyły się również otwarte i bezpłatne webinaria związane z tematyką Dobrze nawodnionego miasta” – zielenią miejską, retencją wód opadowych i partycypacją społeczną.

Zapraszamy do zapoznania się, ale też inicjowania działań i budowy własnych ogrodów!