Edukacja | Partycypacja » Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Webinaria dot. mitygacji zmian klimatu w budynkach zabytkowych

W ramach etapu e-learningowego programu szkoleniowego Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego odbyły się cztery webinaria. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami i notatkami graficznymi z tych wydarzeń.

Pierwsze kroki w programie szkoleniowym Fundacji Sendzimira

Spotkanie wprowadzające do kursu, w czasie którego omówiliśmy jego strukturę, opowiedzieliśmy o zadaniach do wykonania oraz pokazaliśmy, jak poruszać się po platformie kursu. 

Prowadząca: Agnieszka Czachowska


Dobór prośrodowiskowych materiałów i technologii w procesie inwestycyjnym 

 

Planując renowację i termomodernizację budynku historycznego podejmujemy szereg decyzji dot. zakresu prac, budżetu, doboru technologii czy efektu energetycznego, który chcemy osiągnąć. Bardzo istotnym elementem jest także wybór materiałów budowlanych. W trakcie panelu rozmawialiśmy o kryteriach, które powinny być kluczowe, by nasze wybory były zrównoważone i przyjazne środowisku. Czy w dobie kryzysu klimatycznego ślad węglowy materiałów budowlanych powinien być kluczowy? Jak wprowadzać innowacyjne, zrównoważone rozwiązania do zamówień publicznych? Czy możliwe jest ograniczenie materiałów ropopochodnych w trakcie renowacji, kiedy jednym z głównych kryteriów jest cena?  Jak ograniczać odpady budowlane w planowanych przez nas inwestycjach? Na te i inne pytania odpowiedzieli nasi prelegenci.

Paneliści: dr arch. Tomasz Jeleński, Hubert Bukowski


Dziedzictwo architektoniczno-budowlane w dobie kryzysu klimatycznego

Dziedzictwo architektoniczne to zasób nieodnawialny, podobnie jak zasoby naturalne. Zarówno pierwsze, jak i drugie wymaga naszej troski. Jednak w obliczu konieczności pilnej redukcji emisji gazów cieplarnianych i przyśpieszenia tempa renowacji budynków historycznych, pojawiają się liczne dylematy. Jak w proces renowacji obiektów historycznych i zabytkowych wplatać aspekty mitygacji zmian klimatu? Jakie wyzwania stoją przed służbami konserwatorskimi i inwestorami na najbliższe lata, kiedy to kilkadziesiąt procent budynków historycznych w Polsce będzie musiało osiągnąć wyższy standard energetyczny? Czy tradycyjne metody i materiały mogą być odpowiedzią na to wyzwanie? Jaka jest rola zieleni przy budynkach historycznych?

Paneliści: arch. Natalia Szablowska z pracowni architektonicznej Szablowscy oraz arch. Adam Białobrzeski ze studia FAAB.

Prowadząca: arch. Agnieszka Czachowska

notatka graficzna ze spotkania

Notatka graficzna ze spotkania wykonana przez Pawła Łaszkiewicza.


Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej – wyzwania i możliwości

Budynki komunalne i użyteczności publicznej, w większości wybudowane więcej niż 50 lat temu, stanowią duży odsetek zabudowanej przestrzeni. Spora ich część nie spełnia obecnych warunków technicznych i energetycznych, tym samym obniżając jakość życia i użytkowania tych przestrzeni i negatywnie wpływają na klimat. Coraz więcej inwestorów i zarządców podejmuje jednak działania termomodernizacyjne i renowacyjne budynków uwzględniając aspekty mitygacji zmian klimatu. Wprowadzają zrównoważone, innowacyjne rozwiązania, które będą służyć obecnym i przyszłym użytkownikom. Uczestnicy panelu podzielili się z nami swoimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmiany i nowym podejściem  do tematu termomodernizacji.

Paneliści: Kacper Nogajczyk – prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu, Andrzej Zajączkowski – dział inwestycji Hevelianum w Gdańsku. 

Prowadząca: Agnieszka Czachowska 

notatka graficzna ze spotkania

Notatka graficzna ze spotkania wykonana przez Milenę Cieślę

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie