Dr arch. Tomasz Jeleński

Nauczyciel akademicki, architekt, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Absolwent Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. W 2004-05 visiting tutor w pracowni Projektowania Urbanistycznego na Cardiff University. Stypendysta Ministra Kultury (2003) i Ministerstwa Nauki (2004). Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” na PK (od 2016); visiting professor w: Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology (2013-14). Od 2012 przewodniczący INTBAU Poland, od 2017 sekretarz INTBAU College of Chapters. Autor kilkudziesięciu publikacji, głównie z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. W badaniach naukowych specjalizuje się w problematyce przestrzeni publicznej i partycypacji społecznej; zarządzania, trwałości i prężności miast oraz zastosowań metod warsztatowych w praktyce planistycznej i projektowej. Tłumacz, m.in. „Obrazu miasta” K. Lyncha, autor polskiej wersji podręcznika PPS „Jak przetworzyć miejsce”.

Treść | Menu | Przyciski