Dr arch. Tomasz Jeleński

Nauczyciel akademicki, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997) i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener akademii Fundacji Sendzimira Challenges of Sustainable Development.
Stypendysta Ministra Kultury (2003) oraz Ministra Nauki (2004). W latach 2004-05 Visiting tutor w Urban Design Studio na Cardiff University. Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; Visiting professor w: Politecnico di Milano, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology (2013-15). Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych PK „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” (od 2016) i „CSR Management” (od 2019).

Członek Rady Fundacji Sendzimira, ekspert w projekcie „Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych”, redaktor naukowy poradnika renowacji i termomodernizacji budynków historycznych, który ukaże się we wrześniu 2022 r. nakładem Fundacji.

Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w dziedzinach zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji społecznej. Od 2011 przewodniczący polskiej Kapituły INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism), od 2019 Przewodniczący/Chairman INTBAU College of Chapters. Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. Naukowo zajmuje się problematyką zarządzania rozwojem miast, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, trwałości i resiliencji środowiska zbudowanego oraz metod partycypacyjnych w praktyce projektowej i planistycznej.