Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście (nr 6/2018)

Najnowsza publikacja Fundacji Sendzimira opracowana w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania zielenią w mieście, z zaangażowaniem interesariuszy. 

Po opublikowaniu dwóch poradników, poświęconych kwestiom błękitno-zielonej infrastruktury: Przyroda w mieście, Przyroda w mieście. Rozwiązania i Woda w mieście Fundacja Sendzimira przygotowała kolejne wydawnictwo z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.

O czym jest nowa publikacja?

Nowy poradnik koncentruje się na temacie współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni w miastach.

„Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” to publikacja skierowana w szczególności do:

  • przedstawicieli administracji samorządowej, zajmujących się tematyką zieleni miejskiej;
  • decydentów na szczeblu lokalnym, pracowników sektora komunalnego i samorządowego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście;
  • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią.

Publikacja ukazała się w roku 2018. Wersja elektroniczna poradnika dostępna jest w formacie pdf, epub i mobi.

Nakład został wyczerpany.