Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście (nr 6/2018)

Najnowsza publikacja Fundacji Sendzimira opracowana w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania zielenią w mieście, z zaangażowaniem interesariuszy. 

Po opublikowaniu dwóch poradników, poświęconych kwestiom błękitno-zielonej infrastruktury: Przyroda w mieście, Przyroda w mieście. Rozwiązania i Woda w mieście Fundacja Sendzimira przygotowała kolejne wydawnictwo z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.

O czym jest nowa publikacja?

Nowy poradnik koncentruje się na temacie współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni w miastach.

„Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” to publikacja skierowana w szczególności do:

 • przedstawicieli administracji samorządowej, zajmujących się tematyką zieleni miejskiej;
 • decydentów na szczeblu lokalnym, pracowników sektora komunalnego i samorządowego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście;
 • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią.

Publikacja ukazała się w roku 2018. Wersja elektroniczna poradnika dostępna jest w formacie pdf, epub i mobi.

Nakład został wyczerpany.

Poniżej można zapoznać się z poszczególnymi artykułami:

Słowo wstępne – Piotr Kempf, Dyrektor Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 1. Dlaczego warto współpracować? – Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Katarzyna Biejat
 2. Kompetencje władzy publicznej w zarządzaniu zielenią, Tomasz Jeleński
 3. Zamówienia publiczne na rzecz zieleni w mieście – Tomasz Jakubiec
 4. Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni – Kasper Jakubowski
 5. Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształtowania zieleni miejskiej – Anna Wilczyńska
 6. Komunikacja z mieszkańcami – dostęp do informacji – Marzena Suchocka, Sabina Lubaczewska, Aleksandra Zienkiewicz
 7. Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
 8. Zielone budżety partycypacyjne – Agnieszka Rzeńca
 9. Współpraca samorządów miast z gestorami sieci – czy można sadzić drzewa na sieciach? – Marzena Suchocka
 10. Współpraca z sektorem prywatnym na terenach nienależących do miasta – Tomasz Jeleński