Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 4/2013, (Poradnik "Przyroda w mieście - Rozwiązania")

Poradnik skierowany jest do praktyków zarządzania zielenią w mieście i stanowi kontynuację poradnika "Przyroda w mieście". Omawia rozwiązania organizacyjne i techniczne, związane z utrzymywaniem przyrody w mieście, inspirujące przykłady metod pozyskiwania środków finansowych na zazielenianie miast z Polski i zagranicy. Dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących ochrony drzew, współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni, narzędzi wspierających efektywne zarządzanie zielenią miejską. 

Pobierz PDF

Nakład egzemplarzy drukowanych został wyczerpany.

Po lekturze zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety ewaluacyjnej, dostępnej TUTAJ.

Słowo wstępne - dr Krystian Szczepański, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstęp

Rozwiązania techniczne

1. Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym - Monika Ziemiańska, Marzena Suchocka

2. Nasadzenia zastępcze drzew w miastach - główne problemy z decyzjami administracyjnymi - Jan Łukaszkiewicz

3. Podłoża strukturalne i inne metody ułatwiające rozwój drzew w trudnych warunkach siedliskowych miast - Marzena Suchocka

4. Ochrona drzew w mieście a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa - Edyta Rosłon-Szeryńska

5. Ochrona drzew na placu budowy - Monika Ziemiańska, Marzena Suchocka

Rozwiązania organizacyjne

6. Niekonwencjonalne formy współpracy międzysektorowej w kształtowaniu zieleni miejskiej na przykładzie Londynu - Kasper Jakubowski

7. Innowacyjne metody wspierania tworzenia zielonej infrastruktury w miastach: współpraca władz lokalnych z inwestorami i właścicielami budynków - Aleksandra Kaźmierczak

8. Systemy informacji geograficznej w partycypacyjnym zarządzaniu przyrodą w mieście - Michał Czepkiewicz

9. Równoważenie rozwoju urbanistycznego z ochroną bioróżnorodności na miejskich terenach niezagospodarowanych - sieć dróg kolejowych w Monachium - Rieke Hansen

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania przyrodą w mieście - Agata Burlińska

11. Błękitne aspekty zielonej infrastruktury - Iwona Wagner, Kinga Krauze, Maciej Zalewski

12. Dobre praktyki pozyskiwania środków finansowych na zarządzanie przyrodą w miastach