Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 3/2012 (Polski poradnik TEEB dla miast)

Poradnik "Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów - niewykorzystany potencjał miast" to publikacja dla praktyków zarządzania przyrodą. Inspiruje do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Zawiera polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy.

Publikacja uzyskała oficjalny status "polskiego poradnika TEEB dla miast".

Pobierz publikację w formacie PDF 

 

Spis treści

Przedmowa Ministra Środowiska, TEEB Polska, Wprowadzenie

1. Usługi ekosystemów w miastach - Jakub Kronenberg

2. Bariery dla utrzymania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier - Jakub Kronenberg

3. Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście - Krystyna Pawłowska

4. Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi - Marek Giergiczny

5. Usługi ekosystemów wodnych w miastach - Anna Januchta-Szostak

6. Dobre praktyki wykorzystania usług ekosystemów