Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Zielona Stolica Europy – Zielony Lider w Lahti

Przedstawiciele Gminy Ustrzyki Dolne, we wrześniu 2021, wzięli udział w wizycie studyjnej w Finlandii. Miejscem docelowym wizyty było miasto Lahti – Zielona Stolica Europy 2021. W programie Zielony Lider pracowali nad planem usprawnienia gospodarki odpadami komunalnymi.

Zielona Stolica Europy

W programie znalazło się spotkanie z przedstawicielami organizacji Green Lahti, gdzie uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się więcej na temat zasad rekrutacji i weryfikacji zgłoszeń do konkursu na zieloną stolicę. Poznali też specyfikę miasta, inwestycje i programy edukacyjne, które zapewniły Lahti zwycięstwo w konkursie.

Prezentacja na temat Zielonej Stolicy Europy, fot. Bartosz Romowicz

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Samorządu Miasta Lahti, podczas którego zainicjowano współpracę partnerską miast. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane po zakończeniu wizyty studyjnej. Wstępnie ustalono współpracę w zakresie wymiany młodzieży uczęszczającej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych z młodzieżą trenująca w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Lahti oraz współpracę w przygotowywanym przez Gminę Ustrzyki Dolne międzynarodowym projekcie Nowy model transferu turystycznego w Bieszczadach jako element gospodarki przyjaznej środowisku.

Spotkanie z samorządem Lahti, fot. Bartosz Romowicz

Salpakierto – gospodarka odpadami

Przedstawiciele Ustrzyk Dolnych mieli możliwość zapoznania się z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W Lahti tylko 1% odpadów jest składowane, pozostałe są odzyskiwane i wykorzystywane. W sortowni odpady są rozdzielane na materiały wykorzystywane do produkcji energii i odpady ponownie wykorzystywane jako surowiec. Materiały nadające się do ponownego użytku, takie jak tworzywa sztuczne, są wykorzystywane jako surowce. Pozostałe materiały są wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania. – relacjonowali uczestnicy wizyty studyjnej.

ludzie przed budynkiem

Zakład gospodarowania odpadami w Lahti, fot. Bartosz Romowicz

Lahti Energia

Wizyta pozwoliła na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami technologicznymi odzysku energii z odpadów. Zespół z Ustrzyk odwiedził wszystkie części zakładu oraz zapoznał się z różnymi etapami procesu. Analizował budowę instalacji, poniesione nakłady inwestycyjne, zagospodarowywane frakcje oraz efektywność zastosowanych rozwiązań.

W efekcie uczestnicy i uczestniczki podjęli decyzję, by wykorzystać te doświadczenia do przygotowania stanowiska kierowanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dot. możliwości finansowania inwestycji tego typu z środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wizyta zakończyła się w geoparku Salpausselkä. Bogactwo przyrodnicze oraz promocja zdrowego stylu życia są w Lahti elementem miasta opartego na zrównoważonym rozwoju.

Geopark Salpausselkä, fot. Bartosz Romowicz

Refleksje z wizyty

Wizyta w Lahti uświadomiła nam jak ważna jest edukacja w obszarze ochrony środowiska. Tam od żłobka i przez cały system edukacji tłumaczy się korzyści i cele segregacji śmieci, dbania o klimat. Technologia, którą tam się posługują, nie różni się niczym od tego, co mamy do dyspozycji w Polsce. W Finlandii wszędzie są tabliczki przypominające o zasadach odpowiedzialnego zachowania w miejscach publicznych, szczególnie na terenach zielonych. Nawet na wysypisku oddając swoje odpady od razu pojawia się informacja do czego dany “śmieć” będzie wykorzystany, co z niego powstanie. Dla Finów wszystkie działania są po prostu naturalne. Mają wpajaną od najmłodszych świadomość ekologiczną i do głowy by im nie przyszło asfaltować drogę leśną na potrzeby organizacji zawodów sportowych, co u nas byłoby formalną koniecznością. To pokazuje naszą mentalność i Finów. Do zrobienia rzeczy wielkich nie potrzeba wielkich inwestycji, zwłaszcza takich, które są uciążliwe dla środowiska. Zaczynamy edukować nasze społeczeństwo od najmłodszych lat. Edukacja to nasz cel i sposób, by w Polsce, w Bieszczadach, pojawiła się zmiana sposobu myślenia o wspólnym otoczeniu. – podsumowali przedstawiciele gminy.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie