Partycypacja

Mój jest ten kawałek parku… – partycypacja dla przyrody w mieście

Projekt Fundacji Sendzimira, którego celem jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie – Parku Podłęże i Parku Lotników. Głównym celem projektu jest, aby to mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały parki, z których z przyszłości oni sami będą korzystać.

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Parki w miastach odgrywają niezwykle istotną rolę, obok funkcji estetycznej spełniają także funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, są miejscem odpoczynku, zabawy, powinny być miejscem, do którego mieszkańcy chętnie przychodzą i spędzają swój wolny czas. Niestety, jak się okazuje nie w każdym mieście istnieje możliwość spędzania wolnego czasu w taki sposób, w jaki chcieliby to robić mieszkańcy i to w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Przyczyn tego może być wiele m.in. całkowity brak zagospodarowania terenów miejskich bądź, co gorsza, nieodpowiednie ich zagospodarowanie, niespełniające, często tak prostych jak plac zabaw, ławka czy kosz na śmieci, oczekiwań głównych interesariuszy, konsumentów tych usług, czyli lokalnych społeczności.

Aby nie doprowadzić do powstania podobnej sytuacji uważamy, iż niezbędna jest współpraca pomiędzy mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami administracji lokalnej.

Wśród planowanych działań obejmujących projekt znajdują się trzy fora publiczne, dwuczęściowe warsztaty projektowe, prace wykonawcze towarzyszące trzeciemu forum publicznemu i ostatnie, wieńczące projekt działanie – otwarcie parku połączone z wystawą prac wykonanych w całym procesie realizacji projektu.

W ramach projektu odbyła się również wizyta studyjna w Islandii, z której dobre praktyki można znaleźć w raporcie.

Efekty projektu

W opraciu o wytyczne zawarte w wypracowanych razem z mieszkańcami społecznymi koncpecjami zagospodarowania Parków Podłęże i Lotników, Urząd Miasta Jaworzna zlecił wykonanie projektów wykonawczych. W pierwszej kolejności wykonywany będzie Park Podłęże (2017 rok), natomiast w okolicy Parku Lotników powstaje łącznik, który był zaprojektowany na warsztatach, a który będzie oddany do użytku w 2016 roku.

Przeczytaj raport ze społeczną koncepcją zagospodarowania dla Parku Podłęże w Jaworznie

Przeczytaj raport ze społeczną koncepcją rewitalizacji Parku Lotników w Jaworznie

Projekt realizowany jest przez Fundację Sendzimira w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG przy wparciu partnerów: Urzędu Miasta Jaworzna oraz Pracowni Projektowej MS Design.

 

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt