Raport Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Podłęże w Jaworznie

Raport z procesu partycypacyjnego, którego celem było wypracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania parku. W raporcie zawarte są wszystkie elementy wypracowane w trakcie spotkań z interesariuszami.