Edukacja | Zielona infrastruktura » Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Międzysektorowe warsztaty uzgodnieniowe w Krakowie, Łodzi i Wrocławiu

Celem warsztatów było wsparcie kilku z miast partnerskich w zainicjowaniu pogłębionego dialogu z projektantami, gestorami sieci, deweloperami i innymi podmiotami realizującymi działania inwestycyjne na rzecz miasta.

Brak efektywnej komunikacji, wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i oczekiwań bardzo często przyczynia się do realizacji inwestycji w sposób niesprzyjający miejskiej przyrodzie.

Zrealizowaliśmy trzy warsztaty w ścisłej współpracy z miastami partnerskimi:

  • 23 marca w Łodzi, odbyły się warsztaty międzysektorowe w których udział wzięli przedstawiciele firm realizujących prace projektowe związane z miejskimi inwestycjami, przedstawiciele zarządu zieleni i zarządu inwestycji miejskich w Łodzi. Głównym celem spotkania było zapewnienie lepszego zrozumienia istniejących zapisów wśród wykonawców oraz wypracowanie rozwiązań napotykanych problemów (czytaj relację z warsztatu).
  • 24 kwietnia we Wrocławiu, odbyły się warsztaty dot. ochrony drzew na terenie budowy, planowania nasadzeń z uwzględnieniem skrajni sieci oraz sadzenia drzew na sieciach. Spotkanie miało na celu umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy urzędnikami, projektantami i wykonawcami. (czytaj relację z warsztatu).
  • 14 maja w Krakowie odbyły się warsztaty dot. usprawniania współpracy dla zieleni. Do wspólnego stołu zostali zaproszeniu przedstawiciele współpracujących ze sobą jednostek na terenie Krakowa (m.in. Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) i Zarządu Zieleni Miejskiej (czytaj relację z warsztatu).
Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu