Edukacja | Zielona infrastruktura » Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Program szkoleniowy Zarządzanie zielenią miejską

Program składa się ze szkolenia e-learningowego oraz tygodniowego szkolenia stacjonarnego. Swoim patronatem objął go Pan Andrzej Dziuba Prezydent Miasta Tychy a w jego ramach uczestnicy pracowali nad inspirującymi pomysłami do strategii rozwoju zieleni w Tychach.

W części e-learningowej wzięło udział prawie 200 uczestników i uczestniczek z całej Polski, przede wszystkich osób związanych z instytucjami samorządowymi i biznesem, ale również organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi. W części stacjonarnej 24 osoby z 16 miast.

Szkolenie Zarządzanie Zielenią Miejską (Tychy 19-23.11.2018)

Zespół prowadzący szkolenie: Trenerki Fundacji Sendzimira (inż arch. Agnieszka Czachowska i dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska) i zaproszeni eksperci:

 • Łukasz Pawlik (Zastępca Dyrektora ds. Zieleni, ZZM w Krakowie)
 • dr inż. Marzena Suchocka (SGGW, Warszawa)
 • Mariusz Krynicki (UMiG Lądek Zdrój; Instytut Drzewa, Wrocław)
 • dr hab. inż Tomasz Bergier (AGH, Kraków; Fundacja Sendzimira)
 • Katarzyna Przyjemska-Grzesik (Zespół “Kraków w zieleni”, ZZM Kraków)

Metody szkoleniowe:

 • angażujące warsztaty m.in. z wykorzystaniem Piramidy VISIS
 • praca projektowa na przykładzie rozwoju zieleni w Tychach we współpracy z lokalnymi interesariuszami
 • praca w grupach i intensywna wymiana doświadczeń
 • wykłady zaproszonych ekspertów i dyskusja

Program szkolenia

Dzień 1 Wprowadzenie (19 listopada)

 • Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie zespołu i uczestników, celów szkoleniowych, prezentacja programu i przebiegu zajęć.
 • Warsztaty: Usługi ekosystemów w mieście i wyzwania stojące przed miejską przyrodą (Agata Pietrzyk-Kaszyńska)
 • Wybrane strategie zarządzania zielenią w polskich miastach, jak miasta zarządzają zielenią, dobre standardy, do których dokumentów warto sięgnąć, na przykładzie Krakowa (Łukasz Pawlik)
 • Wieczorna sesja integracyjna

Dzień 2 Standardy i procedury zrównoważonego zarządzania zielenią, ochrona na placach budowy i sadzenie na sieciach (20 listopada)

 • Ochrona drzew na placu budowy i sadzenie na sieciach (dr inż Marzena Suchocka)
 • Zamówienia publiczne na usługi i produkty związane z zarządzaniem zielenią miejską (Mariusz Krynicki)
 • Sesja wieczorna dla chętnych – jak zostać innowatorem społecznym dla zrównoważonego rozwoju (Agnieszka Czachowska)

Dzień 3 Projekt praktyczny i zielono-błękitna infrastruktura (21 listopada)

 • Wprowadzenie do projektu lokalnego “Strategiczne planowanie zieleni w Tychach”
 • Spacer badawczy i spotkania z interesariuszami w Tychach
 • Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury  (dr hab. inż Tomasz Bergier)

Dzień 4 Dialog z interesariuszami i dostęp do informacji o zieleni (22 listopada) (Tomasz Bergier, Agnieszka Czachowska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska)

 • Projekt praktyczny: Warsztat Piramida VISIS (analiza wyzwań i wskaźniki)
 • Projekt praktyczny: Warsztat Piramida VISIS (analiza systemowa i generowanie rozwiązań)
 • Projekt praktyczny: Warsztat Piramida VISIS (planowanie strategiczne)

Dzień 5 Zaangażowanie interesariuszy w rozwój zieleni w miastach (23 listopada)

 • Alternatywne formy angażowania interesariuszy w rozwój zieleni i jej finansowanie (Katarzyna Przyjemska-Grzesik)
 • Prezentacja efektów projektu praktycznego i dyskusja z udziałem Prezydenta i przedstawicieli Urzędu Miasta Tychy
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia, uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów

***

W warsztatach Fundacji Sendzimira dot. różnych aspektów zarządzania zielenią miejską w ostatnim roku wzięło udział ponad 100 przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej, z wiodących w tym zakresie polskich miast.

Powrót do projektu
Następne wydarzenie