Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura » Między suszą a powodzią – błękitno-zielona infrastruktura w gminie Leśna

Seminarium Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury

5 i 6 kwietnia 2022 r. w gminie Leśna odbyło się seminarium, które zainaugurowało projekt Między suszą a powodzią. Błękitno-zielona infrastruktura w gminie Leśna. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie dają rozwiązania oparte na przyrodzie w zakresie przeciwdziałania suszy i powodzi.

Spotkanie było skierowane do lokalnych władz, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji społecznych oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych, architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, a także działaczy prośrodowiskowych i innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką. W konferencji uczestniczyło 70 osób z okolicznych gmin, ale także pobliskich ośrodków miejskich oraz z Wrocławia.

kobieta i mężczyzna na czarnym tle

Oficjalne otwarcie seminarium przez Szymona Surmacza, burmistrza Leśnej.

Co w programie?

Koordynatorki projektu: Ewa Janowska i Barbara Surmacz-Dobrowolska zaprezentowały założenia oraz wydarzenia planowane w ramach dwuletniego projektu.

Tomasz Bergier, wiceprezes Fundacji Sendzimira, wprowadził publiczność w zagadnienia związane ze zmianami klimatu oraz powiązał je ze sposobami zagospodarowania terenu, w szczególności na terenach górskich. Ważną częścią wykładu było nawiązanie do lokalnych warunków gminy Leśna, która często nawiedzana jest przez powodzie i susze. Prezentowane rozwiązania oparte na naturze odnosiły się do zagospodarowania terenów przybrzeżnych oraz koryt rzek, a także terenów rolniczych.

Zagraniczne ekspertki Halldóra Hreggviðsdóttir oraz Simona Roba, które reprezentowały partnera projektu – firmę COWI – zaprezentowały uczestnikom i uczestniczkom przykłady zrealizowanych rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) z różnych miejsc na świecie.

Halldóra Hreggviðsdóttir, posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie środowiskowym, skupiła się na tym jak zmieniać podejście społeczeństwa i interesariuszy do wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie jako uzupełnienia szarej infrastruktury lub jej całkowitego zastąpienia.

kobieta z mikrofonem

Halldóra Hreggviðsdóttir z COWI w trakcie seminarium w Leśnej.

Z kolei Simona Robba, projektantka urządzeń wodnych, zaprezentowała podejście do zarządzania wodami opadowymi w norweskich miastach, które opierają się na trzy-stopniowej fazie planowania i implementacji rozwiązań zgodnie z filozofią: „naśladuj naturę oraz przywracaj wodę do naturalnego systemu”.

kobieta prezenterka

Simona Robba z COWI w trakcie prezentacji w Leśnej.

Podczas spotkania burmistrz Leśnej Szymon Surmacz oraz Agnieszka Czachowska, eksperta Fundacji Sendzimira, poprowadzili panel dyskusyjny o lokalnych wyzwaniach i barierach jakie stoją przed małymi gminami we wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie jako alternatywy dla wielkich inwestycji. W panelu udział wzięli: Renata Kwiatek, reprezentująca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej, Bartosz Bartniczak z Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, oraz zastępca burmistrza Miasta Kowary Ryszard Rzepczyński.

panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny na temat wyzwań związanych z wdrażaniem rozwiązań BZI w regionie.

Spotkanie plenarne zakończyło się wirtualnym spacerem śladami przyszłej inwestycji – planowanej ścieżki edukacyjnej wzdłuż Bruśnika.

Drugi dzień seminarium

W ramach drugiego dnia seminarium w gronie urzędników gminnych, burmistrza Leśnej, ekspertów Fundacji Sendzimira, zagranicznych doradczyń oraz projektantów przeprowadziliśmy konsultacje koncepcji zagospodarowania terenów wokół Bruśnika pod kątem wdrażania demonstracyjnej błękitno-zielonej infrastruktury.

Zostały również wytypowane kolejne lokalizacje z terenu gminy, które będą opracowywane pod kątem nowego zagospodarowania przestrzeni na warsztatach projektowania błękitno-zielonej infrastruktury dla specjalistów planowanych w listopadzie 2023 r.

Program wydarzenia.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie