Film o projekcie zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa

Reportaż z przebiegu projektu partycypacyjnego szukania rozwiązań gospodarki ściekowej w gminie Zawoja. Film pokazuje jak można szukać alternatywnych dla scentralizowanego systemu kanalizacji na obszarach o rozproszonej zabudowie.