Edukacja » Woda wolna od butelek

Kursy z serii Wyzwania zrównoważonego rozwoju 2015

W 2015 roku, w ramach projektu Woda wolna od butelek zorganizowaliśmy trzy szkolenia specjalistyczne z serii Wyzwania zrównoważonego rozwoju. Tematem wiodącym szkolenia było wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi w mieście.

Zrealizowaliśmy trzy szkolenia:

  • w dniach 10-16.05 i  w Warszawie, dotyczące miejskiego kontekstu gospodarki odpadami – nasi kursanci spotkali się z producentami wód, jednostkami samorządu odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami, firmami recyclingowymi, ośrodkami badawczymi i innymi interesariuszami powiązanymi z problematyką opakowań. Wynikiem intensywnej pracy uczestników jest raport, w którym zdiagnozowaliśmy najważniejsze wyzwania zrównoważonego gospodarowania opakowaniami i wskazaliśmy przykłady możliwych zmian i dobrych praktyk.
  • w dniach 17-23.05 w Warszawie, poświęcone zarządzaniu opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwach działających na terenie miasta. Uczestnicy szkolenia przeprowadzili serię wywiadów kwestionariuszowych wśród przedstawicieli ośrodków konferencyjnych, restauracji i kawiarni oraz sklepów spożywczych. W trakcie badania starali się dowiedzieć czy i jak różne branże starają się minimalizować wytwarzanie odpadów opakowaniowych oraz wpływać na zachowania swoich klientów. Dla każdej z branż opracowali raport zawierający wyniki badania oraz rekomendacje innowacyjnych rozwiązań. Wyniki badań zostały zaprezentowane interesariuszom w trakcie panelu Odpady opakowaniowe w branży konferencyjno-gastronomicznej i handlowej z udziałem Moniki Matak, (dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Żywiec Zdrój), Stefana Wrońskiego (redaktora naczelnego Magazynu „Restauracja”), Małgorzaty Konkol, (koordynatorki projektu „Ekoprezent” organizacji UNEP/GRID).
  • w dniach 08-13.11.2015 w Tomaszowicach pod Krakowem, którego celem była analiza problematyki odpadów opakowaniowych po napojach i ich zagospodarowania przez lokale gastronomiczne oraz zaproponowanie rozwiązań, zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach z lokalnymi interesariuszami (m.in. przedstawicielami administracji publicznej, firmami oraz organizacjami zajmującymi się opakowaniami oraz produkcją i dystrybucją wody butelkowanej i wodociągowej). Przeprowadzili również ankiety na temat obecnego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi wśród lokalnych właścicieli restauracji/pubów/kawiarni, pracowników obsługi. W efekcie uczestnicy szkolenia opracowali raport. W trakcie szkolenia odbyła się również inspirująca debata pod tytułem Ekominimalizm – rezygnacja z opakowania najbardziej skutecznym sposobem ograniczania odpadów opakowaniowych. Czy kranówka jest dobrym przykładem?, z udziałem Marcina Sochy (wiceprezesa Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy  i Cukierników), Piotra Rymarowicza (prezesa  Fundacji „Towarzystwo na rzecz Ziemi”) oraz dr. Tadeusza Bochnia, (z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie).

Podczas wszystkich edycji szkolenia korzystaliśmy z narzędzi Akceleratora VISIS (Piramida), służącego do wypracowania innowacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

 

Powrót do projektu
Następne wydarzenie