Partycypacja

Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności

W ramach drugiego projektu Inicjatyw Obywatelskich, zrealizowaliśmy 15 inicjatyw w różnych częściach Polski. Projekt objął 12 gmin, leżących w 6 województwach. Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.

Okres realizacji projektu: sierpień 2016 –  czerwiec 2018

Inicjatywy zostały podzielone na 3 główne obszary tematyczne:

GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI (ogrody deszczowe i mała retencja)

 • Śląskie ogrody deszczowe – inicjatywa polegająca na stworzeniu dwóch ogrodów deszczowych w gruncie w Katowicach (patrz zdjęcia);
 • Ogród deszczolubny – założenie ogrodu deszczowego w gruncie w Lublinie, przy budynku mieszkaniowym leżącym na skarpie (patrz zdjęcia);
 • Deszczowa paczka – dwa ogrody w skrzyni przy budynkach w Katowicach (patrz zdjęcia);
 • Tworząc w Pile ogrody deszczowe zagospodarowujemy wody opadowe – stworzenie niecki retencyjnej w Pile, która będzie zapobiegać podtopieniom okolicy;
 • Od pokoleń dla dobra przyrody popieramy retencjonowanie wody! – stworzenie niecki retencyjnej z roślinnością hydrofitową w Pile;
 • Bioróżnorodność w stawie – pielęgnacja i zagospodarowanie niecki stawowej w Gminie Zapolice.

Ogród deszczowy przy budynku mieszkalnym (przy ul. Gliwickiej w Katowicach) zrealizowany w ramach projektu Deszczowa Paczka. Pozwala zapobiec lokalnym podtopieniom w przyszłości.

Niecka retencyjna na skwerze Hilarego Krzysztofiaka w Katowicach zrealizowana z udziałem lokalnej społeczności w ramach projektu Śląskie ogrody deszczowe.

Ogród deszczowy w gruncie zasilany wodą z dachu zrealizowany przez mieszkańców w ramach inicjatywy Ogród deszczolubny w Lublinie.

W ramach inicjatywy w Pile odnowiono wylot, który będzie odprowadzać wodę do obniżenia obsadzonego roślinami hydrofitowymi.

ZAZIELENIANIE I ROZSZCZELNIANIE

 • Jarzębinowe Korso – posadzenie szpaleru drzew (66 jarzębin) przy ulicy w Markach;
 • Odkrywanie miasta – rozszczelnienie wyłożonego płytami terenu wokół nieużywanej piaskownicy i przekształcenie go w ogród w Skawinie;
 • Zielona Góra – pierwszy ogród wertykalny – stworzenie ogrodu wertykalnego, zielonej ściany na budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Mały park osiedlowy – stworzenie zazielenienia w miejscu trawnika w Opolu (15 drzew (jabłonie, czeremchy i jarzęby) i 40 krzewów, wśród których są głóg, dereń, tawuła czy róża).

Zamiana uszczelnionego betonowymi płytami terenu i starej piaskownicy w osiedlowy ogród w Skawinie w ramach inicjatywy Odkrywanie miasta.

WSPIERANIE OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

 • Rewitalizacja terenu wokół izby regionalnej w Łętowni – rekultywacja zdegradowanego obszaru i stworzenie ogrodu miododajnego (patrz zdjęcia);
 • Łączka ziołowo-kwietna – zrekultywowanie nieużytku (ubitej gleby) i utworzenie łąki ziołowo-kwietnej w Paprotni w gminie Zapolice;
 • Kraków pomaga pszczołom! – stworzenie terenu zieleni z roślinami miododajnymi oraz domkami dla owadów zapylających;
 • Śródosiedlowe oazy – zakrzewienia przyjazne ptakom i owadom zapylającym – zwiększenie bioróżnorodności na terenie osiedla mieszkaniowego, nasadzenia roślin miododajnych w Siemianowicach Śląskich;
 • Ziołowy zakątek – zwiększenie bioróżnorodności w Rudnie i Tenczynku – stworzenie dwóch ziołowych zakątków, z wykorzystaniem roślin miododajnych.

Prace nad stworzeniem ogrodu miododajnego w Łętowni w gminie Jordanów.

Prace nad zazielenieniem terenu spółdzielni mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt