Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Szkolenia realizowane w ścieżkach tematycznych już za nami!

W kwietniu i maju, uczestnicy Programu „Zielony Lider” aktywnie pracowali. Solidna diagnoza problemu, wyznaczenie celu oraz dobór narzędzi i środków do jego realizacji, to działania, które wypełniły kolejne spotkania.

Przypomnijmy, że w ramach pilotażowej edycji Programu, prowadzone są trzy równoległe ścieżki:

Ścieżka 1: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym (Odpady)
Ścieżka 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy (BZI),
Ścieżka 3: Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (Powietrze).

Każdy zespół uczestniczący w Programie, mógł wybrać tę, w ramach której chciałby dokonać zmiany/ rozwiązać lokalnie występujący problem. Wyzwania z którymi mierzą się Zielone Liderki i Zieloni Liderzy są zróżnicowane tematycznie ale różnią się także rodzajem i skalą podejmowanych interwencji.

Zaproszeni goście – odpowiedź na potrzeby Zespołów

Chcąc uatrakcyjnić formę spotkać z Zespołami, przygotowaliśmy sesję dobrych praktyk. W ścieżce dot. BZI, o ich merytoryczną wartość zadbali Tomasz BergierIlona Gosk. W ścieżce dot. zagospodarowania odpadów spotkania uświetniły Magdalena Wieczerzyńska (WWF), Małgorzata Gęca i Joanna Kądziołka (Stowarzyszenie Zero waste), Joanna Baranowska (organiczni.eu) oraz Maciej Kiełbus (Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna).

Iwona Wagner (UŁ), Agnieszka Warso-Buchanan (ClientEarth), Tomasz Tosza (MZDiM Jaworzno) – to goście, którzy zaprezentowali dobre praktyki w ścieżce dot. powietrza.

Wydarzenia towarzyszące

Regularnym zjazdom towarzyszą także wydarzenia dodatkowe – prócz spotkania z Pełnomocnikiem Premiera ds. Programu Czyste Powietrze Bartłomiejem Orłem, zorganizowaliśmy także wieczór porażek, podczas którego swobodnie rozmawialiśmy o tym co nie do końca wyszło, a także o płynących z tych wydarzeń nauczkach na przyszłość.

Wizyty studyjne i doradztwo szyte na miarę

Projekty wypracowane przez Zespoły w trakcie warsztatów wymagają jeszcze wiele pracy, natomiast aby zachęcić drużyny do działania, przygotowaliśmy także mini konkurs grantowy na wizytę studyjną. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy, natomiast przyznanych zostanie tylko 5 grantów.

Ponadto do września, nasi uczestnicy i nasze uczestniczki, mogą liczyć na indywidualne wsparcie doradcze, które dopasowane będzie ściśle do ich potrzeb.

W czerwcu przed zespołami jeszcze jeden zjazd wspólny, podczas którego, pracować będą nad swoimi umiejętnościami przywódczymi.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, ile pracy już zostało wykonanej, dlatego tym bardziej nie możemy doczekać się efektów prac zespołowych, które zaprezentują we wrześniu!

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski