Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Gospodarka odpadami – Zielony Lider w Wiedniu

Zespół z Klembowa w programie Zielony Lider zajmował się problemem gospodarki odpadami, w szczególności zagadnieniami związanymi z kompostowaniem. Na wizytę studyjną wybrał się we wrześniu 2021 do Wiednia.

Wysypisko Rautenweg

W programie wizyty znalazło się nieczynne wysypisko odpadów komunalnych w Rautenweg, na którym aktualnie składowane są pozostałości ze spalania odpadów – żużel i popiół. Teren ten został zrekultywowany w taki sposób, że stanowi miejsce spotkań i aktywności integracyjnych.

„Największe wrażenie na nas zrobił funkcjonujący tam punkt segregacji odpadów nadających się do dalszego użytkowania. Sprzęt sportowy, gospodarstwa domowego, książki, płyty, rowery i wiele innych rzeczy są sprawdzane, sortowane do odpowiednich pojemników, następnie wyceniane i sprzedawane w wyznaczonym miejscu w centrum Wiednia.” – opowiada zespół, w sprawozdaniu z wizyty.

człowiek sortuje odpady

Miejsce wydzielone na składowisku odpadów, gdzie sortowane sa odpady do ponownego użytku, fot. Rafał Mathiak

Kompostownia Lobau

Kompostownia Lobau, to nieduży utwardzony teren, na którym odbywa się kompostowanie wszystkich bioodpadów z terenu miasta. Cały proces kompostowania trwa 10 tygodni.

„Wizyta w kompostowni utwierdziła nas w przekonaniu, że kompostowanie odpadów jest proste i się opłaca. Naszym pierwszym działaniem w tym zakresie będzie wprowadzenie obowiązku zbierania bioodpadów do pojemników, a nie jak do tej pory do worków. Takie rozwiązanie zaproponujemy w momencie ogłaszania przetargu na odbiór odpadów. Natomiast już teraz wszystkie odpady zielone powstające na terenach publicznych będą zagospodarowywane we własnym zakresie przez nasz Zakład Gospodarki Komunalnej.” – relacjonują przedstawiciele Klembowa.

kompostowanie odpadów

Kompostownia bioodpadów Lobau, fot. Rafał Mathiak

Spalarnia Spittelau

Ostatnim punktem programu była spalarnia odpadów komunalnych zmieszanych (których nie udało się poddać recyklingowi) Spittelau, położona w samym centrum miasta. Spalarnia odpadów „to rzeczywiście jest łatwy sposób na utylizację i może funkcjonować w każdym miejscu, jednak jak podkreślają sami wiedeńczycy nie jest to sposób na ograniczenie powstawania odpadów, a o to nam wszystkim chodzi.” – podsumowują wizytę uczestnicy.

Uczestnicy i uczestniczki poznali też zasady jakimi rządzi się gospodarka odpadami w Wiedniu, gdzie mieszkańcy segregują odpady tylko na dwie grupy – papier i pozostałe odpady i za ten wolumen odpadów muszą ponosić opłaty. Jednak pozostałe frakcje odpadów mogą bezpłatnie wyrzucać do specjalnych pojemników zlokalizowanych na ulicach.

pojemniki na odpady przy ulicy

Tzw. wyspa – punkt zbiórki odpadów posegregowanych dostępny bezpłatnie dla mieszkańców Wiednia, fot. Rafał Mathiak

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski