Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO

Ruszyła rekrutacja do nowego bezpłatnego programu szkoleniowo-doradczego skierowanego do doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zgłoszenia tylko do 26 września do godz. 13!

Program realizuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu Zielony Lider, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu Fundusze dla klimatu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców i wspieranie ich w realizacji usług na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, a także partnerstw organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Kto może wziąć udział w programie szkoleniowym?

To projekt dla osób, które:

  • mają w sobie pasję, wrażliwość i wiedzę z zakresu dbania o klimat i środowisko;
  • wiedzą jak przygotować i realizować projekty społeczne i/lub inwestycyjne;
  • są przekonane, że współpraca władz samorządowych i lokalnych organizacji jest ważna;
  • posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać lokalnej społeczności;
  • są aktywne lokalnie, w szczególności działają i/lub pracują w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność doradczą i szkoleniową na rzecz trzeciego sektora, np. centra wsparcia NGOs, ośrodki Działaj Lokalnie, lokalne grupy działania.

Do udziału w projekcie zakwalifikujemy co najmniej 36 osób z całej Polski, po wcześniejszym pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.

Więcej informacji o tym jakie korzyści wyniosą uczestnicy i uczestniczki programu i jak można zgłosić swój udział znajduje się na stronach OFOP. 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie