Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO

Zapraszamy do zgłoszeń do ogólnopolskiej sieci doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Nabór uzupełniający trwa do 31.03.2024 r.

Program realizuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu Zielony Lider, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu Fundusze dla klimatu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców i wspieranie ich w realizacji usług na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, a także partnerstw organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Szukamy osób, które:

 • mają w sobie pasję, wrażliwość i podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska;
 • wiedzą jak realizować projekty społeczne i inwestycyjne oraz skąd pozyskiwać na nie fundusze, w tym także posiadają podstawową wiedzę z zakresu struktury pozyskiwania funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej;
 • wierzą, że mieszkańcy oraz organizacje społeczne powinny uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji dotyczących dobra wspólnego, w sposób szczególny związanych z ochroną środowiska i klimatu;
 • posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać innym organizacjom społecznym oraz samorządom;
 • współpracują z szerokim gronem obywateli, organizacji i samorządów, które to działanie może zostać poparte ich rekomendacją;
 • działają na obszarze co najmniej jednego z województw: opolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, małopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, pomorskie i podkarpackie.

Do udziału w projekcie jego organizator – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zakwalifikujemy co najmniej 15 osób (ze wskazanych wyżej województw). Dla uczestniczek i uczestników przewidziane jest wynagrodzenie za zrealizowane wsparcie doradcze oraz organizację spotkań nt. dostępnych funduszy.

Co czeka uczestniczki i uczestników?

 • udział w 2 zjazdach szkoleniowych trwających 3 dni (czerwiec i październik 2024) oraz w 1 zjeździe Sieci Doradców – Fundusze dla Klimatu (III kwartał 2025);

 • wizyty studyjne, czyli poznanie dobrych i złych praktyk z zakresu ochrony środowiska;
 • webinaria edukacyjne oraz kurs e-learningowy wprowadzający do tematyki zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • wymiana doświadczeń dzięki spotkaniom indywidualnym oraz grupowym z innymi doradczyniami i doradcami Sieci Doradców – Fundusze dla Klimatu;
 • wsparcie ekspertek i ekspertów z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju, planowania strategicznego;
 • minimum 40 godzin pracy doradczej wspierającej minimum 3 społeczności lokalne (organizacje oraz partnerstwa organizacji i instytucji samorządowych) w trakcie aplikowania o fundusze europejskie na ochronę środowiska (tu przewidujemy wynagrodzenie w kwocie 5000 zł);
 • udział w spotkaniach sieciujących oraz ich współorganizowanie.

Trzon merytoryczny programu tworzą tematy:

 • struktura funduszy europejskich;
 • Zrównoważony rozwój – zagadnienia związane z zasadą horyzontalną;
 • Strategia UE Europejski Zielony Ład;
 • Sprawiedliwa Transformacja;
 • Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i budowanie partnerstw;
 • Programy regionalne i krajowe;
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę;
 • Klimat i Środowisko;
 • Europejski Pakt na rzecz Klimatu;
 • Pakiet Fit for 55; dobór źródeł finansowania do potrzeb społeczności lokalnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jednak osoby uczestniczące muszą pokryć koszty dojazdów. Inauguracja, webinaria oraz spotkania sieciujące odbędą się na platformie ZOOM/Google Meet.

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić i wysłać online formularz rekrutacyjny. Formularz jest aktywny do 31.03.2024 r. włącznie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy na spotkania informacyjne online “Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO”, które odbędą się w następujących terminach:

Aby uczestniczyć w spotkaniu należy wypełnić formularz spotkania. Link do spotkania otrzymacie w dniu spotkania.

Szczegóły na stronie: www.ofop.eu/funduszedlaklimatu/

Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie