Broszura „Spotkanie z klimatem”

W ramach projektu „Spotkanie z klimatem”, który realizowaliśmy na przestrzeni maja i czerwca 2019 r. powstała broszura. W materiale poruszone zostały kluczowe kwestie związane z adaptacją miast do zmian klimatu.

W krótkim materiale edukacyjno-informacyjnym, omówione zostały kluczowe kwestie, związane ze zmianami klimatu. Wśród nich należy wspomnieć  o temacie:

  1. Gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej w miastach.
  2. Tworzenia i utrzymania ogrodów społecznościowych z roślinami jadalnymi.
  3. Tworzenia i utrzymania zielonych dachów i ścian.
  4. Zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.
  5. Ograniczania hałasu w mieście.

Materiał może być doskonałym początkiem rozmów o adaptacji miast do zmian klimatu a w szczególności o indywidualnych działaniach jakie każdy mieszkaniec miasta może podejmować. Materiały były wręczane zarówno uczniom szkół, jak i dorosłym, którzy uczestniczyli w spotkaniach.