Edukacja | Naukowe » REACHOUT – narzędzia budujące odporność miast na zmiany klimatu

Spotkanie partnerów projektu Reachout w Mediolanie

W październiku 2022 r. spotkaliśmy się  na walnym zgromadzeniu w ramach projektu Reachout. W interdyscyplinarnym zespole badawczym, który opracowuje narzędzia klimatyczne mogliśmy na żywo przedyskutować proces ich powstawania z pilotażowymi miastami, które je testują.

zdjęcia grupowe z wieżowcem w tle
Interdyscyplinarny zespół składający się z przedstawicieli partnerów technologicznych, instytutów badawczych oraz miast biorących udział w projekcie na tle Bosco verticale w Mediolanie, fot. Joletta de Man

Czym zajmujemy się w projekcie?

Każde miasto zaangażowane w projekt rozwija narzędzia, które odpowiadają na jego potrzeby związane z radzeniem sobie z zagrożeniami klimatycznymi. Ateny, hiszpańskie Logroño oraz Mediolan, narażone na coraz częściej pojawiające się fale upałów rozwijają narzędzie, które pozwala użytkownikom wizualizować częstotliwość i dotkliwość uderzeń wysokich temperatur.  Dzięki temu władze miasta będa mogły wprowadzać zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym i planować działania, które pomogą  mieszkańcom funkcjonować podczas fali upałów. Rozważają takie rozwiązania jak tworzenie połączonych ze sobą terenów zieleni, czy zmianę godzin pracy szkół.

Cork, Gdynia i Lileström skupiają się na narzędziach, które wspierają samorządy w zarządzaniu przestrzenią w odniesieniu do pojawiających się podtopień oraz ryzyka powodzi.

Jakie narzędzie rozwija Gdynia?

Gdynia testuje narzędzie Safer_Rain. Jest ono odpowiedzią na zjawisko powodzi błyskawicznych i podtopień, które coraz częściej zagrażają miastu z powodu zmieniającego się klimatu. Ich przyczyną jest postępujące uszczelnianie miasta i zbyt niska wydajność kanalizacji deszczowej w trakcie deszczy nawalnych.

Safer_RAIN jest narzędziem, które szybko mapuje zagrożenia i ryzyko powodzi miejskich.  Pozwala oceniać potencjał rozwiązań opartych na przyrodzie do zwiększania odporności miast. Bierze pod uwagę różne scenariusze zmian klimatu i postępującej urbanizacji. W oparciu o scenariusze zdarzeń opadowych, charakterystykę powierzchni i cechy społeczno-ekonomiczne, Safer_RAIN przewiduje zakres powodzi,  narażenia ludności i szkód, które są wymagane do oceny skuteczności proponowanych rozwiązań NBS.

grupa ludzi na warsztatach
Jedna z grup warsztatowych podczas omawiania doświadczeń z procesu tworzenia narzędzi, fot. Joletta de Man

Ulepszanie narzędzi

Interaktywne warsztaty umożliwiły wymianę doświadczeń między miastami i twórcami narzędzi. Była to też okazja do omówienia napotkanych barier np. związanych ze zbieraniem danych środowiskowych. Wyzwaniem nie tylko w Polsce okazuje się zbieranie lokalnych danych z państwowych czy miejskich instytucji.Dlatego pozostaje  korzystanie z bardziej ogólnych danych, które oferuje np. Climate Change Service (C3S), jeden z serwisów europejskiego programu obserwacji Ziemi – Copernicus.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu