Edukacja | Naukowe » REACHOUT – narzędzia budujące odporność miast na zmiany klimatu

Warsztaty współtworzenia mapy narracyjnej dla Gdyni

30 września 2022 r. w siedzibie UrbanLab w Gdyni przeprowadziliśmy warsztaty, których celem było opracowanie  internetowej mapy narracyjnej dla Gdyni.  Narzędzie to w przystępny i zrozumiały dla odbiorców sposób komunikuje zmianę klimatu oraz dane klimatyczne. Bierze pod uwagę lokalne potrzeby oraz kontekst środowiskowo-społeczny danego obszaru.

W warsztatach wzięli udział różni interesariusze: urzędnicy i urzędniczki  z różnych działów i jednostek gdyńskiego Urzędu Miejskiego oraz naukowcy i naukowczynie z trójmiejskich uczelni oraz instytucji naukowych.

Czym jest mapa narracyjna?

To narzędzie oferowane przez płatne i darmowe serwisy jak Shorthand, StoryMapJS, MapStore, czy popularny ArcGIS. Pozwala ono na połączenie narracji z różnymi multimediami jak opisy tekstowe, zdjęcia, filmy; odwołuje się do lokalnego kontekstu dzięki użyciu map prezentujących omawiany obszar. Ważnym aspektem jest zaprezentowanie wiarygodnych i aktualnych danych i prognoz klimatycznych, w możliwie najbardziej zwizualizowanej formie, tak, aby były łatwe w interpretacji dla niespecjalistycznego odbiorcy.

Jak przebiegały warsztaty?

Głównym etapem wspólnej pracy była diagnoza i analiza różnych aspektów dotyczących Gdyni. Uczestnicy i uczestniczki pracowali nad stworzeniem diagramów obrazujących zagrożenia i skutki klimatyczne dla Gdyni, prioretyzowali je oraz szukali działań, które realizuje samorząd w ramach adaptacji do tych skutków oraz takich, które należy podjąć samodzielnie.

Następnie uczestnicy i uczestniczki w grupach określali szczegółowe aspekty takie, jak grupa docelowa przekazu, styl narracji, przedziały czasowe danych i prognoz  klimatycznych oraz zakres danych geoprzestrzennych.

ludzie na warsztatach

Uczestnicy i uczestniczki podczas tworzenia diagramów zagrożeń i skutków klimatycznych dla Gdyni. Fot. Barbara Tołłoczko-Suchańska, UrbanLab Gdynia

ludzie rozmawiają przy stole

Uczestnicy i uczestniczki omawiają działania adaptacyjne, które realizuje samorząd oraz takie, które może podjąć mieszkaniec indywidualnie. Fot. Barbara Tołłoczko-Suchańska, UrbanLab Gdynia

Do jakich wniosków doszli uczestnicy?

Uczestnicy zgodnie zadecydowali, że mapa może być świetnym narzędziem w komunikacji z zabieganymi mieszkańcami, którzy nie szukają aktywnie informacji o współczesnej zmianie klimatu. Może pokazywać skutki nasilających się w Gdyni zagrożeń niedoboru wody oraz powodzi i podtopień wynikających z nawalnych deszczy. Pozwoli też lepiej zrozumieć powiązania między zjawiskami suszy i powodzi. Oprócz zagrożeń klimatycznych na mapie zostaną przedstawione działania adaptacyjne jakie wprowadza samorząd w odpowiedzi na nasilające się skutki zmiany klimatu. Znajdą się tam też działania, do których podjęcia mają  zachęcać mieszkańców i mieszkanki miejskie programy doradcze i finansowe wspierające te przedsięwzięcia.

Rezultaty

Wypracowane przez uczestników i uczestniczki rekomendacje przekazaliśmy naszemu partnerowi technicznemu odpowiedzialnemu za stworzenie docelowej mapy narracyjnej dla Gdyni. Mamy nadzieję, że  wkrótce będziemy mogli podzielić się pierwszymi efektami naszej pracy. W ramach projektu REACHOUT, poza Gdynią, mapy narracyjne stworzą inne miasta europejskie: Mediolan, Cork, Logroño, Lillestrøm, Amsterdam oraz Ateny

Tworzenie mapy narracyjnej jest elementem tworzenia zestawu narzędzi, tzw. usług klimatycznych, które mają wspierać decydentów w podejmowaniu decyzji adaptacyjnych na podstawie wiarygodnych danych klimatycznych, po to by tworzyć miasta odporne na zmianę klimatu. Więcej o tym czym są usługi klimatyczne można przeczytać w naszym artykule.

Powrót do projektu
Następne wydarzenie