Edukacja | Zielona infrastruktura

Ogrody deszczowe na Śląsku

We współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz czterema miastami: Częstochową, Kaletami, Żorami i Sosnowcem zakładaliśmy ogrody deszczowe. W ramach projektu, dla każdego miasta powstała koncepcja ogrodu usytuowanego w miejscu widocznym i dostępnym dla mieszkańców i mieszkanek.

W każdej gminie przeprowadziliśmy warsztaty w terenie, w trakcie których wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami stworzyliśmy ogrody deszczowe. Główne prace koncepcyjne zrealizowaliśmy w maju, a realizacja ogrodów odbywała się stopniowo w maju i czerwcu 2022 r..

Rezultaty projektu można zobaczyć tutaj.

Ogród deszczowy przy pasiece miejskiej w Kaletach, fot. UM Kalety

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów tworzenia ogrodu deszczowego w Częstochowie, fot. UM Częstochowa

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów budowania ogrodu deszczowego przy szkole w Żorach, fot. UM Żory

Ogród deszczowy stworzony z udziałem przedszkolaków w Sosnowcu, fot. Maria Skotnicka


Inicjatorem projektu jest Śląski Związek Gmin i Powiatów, który stawia sobie za cel poprawę lokalnej retencji rozproszonej, poprawę estetyki i jakości przestrzeni publicznych, zwiększenie zainteresowania błękitno-zieloną infrastrukturą wśród samorządów i społeczności lokalnych oraz pokazanie jej znaczenia dla radzenia sobie z wyzwaniami, które niosą zmiany klimatyczne.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt