Edukacja | Zielona infrastruktura » Moja Puszcza – Angażowanie społeczności lokalnych

Społeczna koncepcja planu miejscowego w Budkach Żelazowskich

Jesienią 2017 roku w gminie Kampinos odbył się cykl warsztatów z mieszkańcami związanych z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie.

W efekcie uczestnicy wypracowali społeczne rekomendacje do tego dokumentu, które Gmina Kampinos zobowiązała się wdrożyć.

Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem określili swoje postulaty dotyczące przedmiotowego terenu. Określili rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego oraz uszczegółowili dane odnośnie zabudowań, które w całości pokrywają się z wcześniej wypracowaną wizją zagospodarowania obszaru.  Mieszkańcy i właściciele działek pragną, aby w przyszłości to miejsce stało się harmonijnym, wpisanym w naturę osiedlem, w którym będzie się dobrze mieszkało. Uwzględnienie ich uwag daje nadzieję na bezproblemowe zakończenie prac związanych z wprowadzeniem MPZP, które wcześniej napotykało na liczne przeszkody.

Na stronie projektu Moja Puszcza udostępniamy do pobrania raporty z kolejnych etapów procesu wraz z partycypacyjnie wypracowanymi propozycjami zagospodarowania dla obszaru objętego planem.

Przeprowadzenie pilotażowego procesu uspołeczniania procedury uchwalania planów miejscowych jest częścią projektu „Moja Puszcza” realizowanego przez Fundację Sendzimira i Kampinoski Park Narodowy we współpracy z Urzędem Gminy w Kampinosie. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powrót do projektu
Następne wydarzenie