Edukacja | Partycypacja » Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Social Impact Lab

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej zaprosiła Fundację Sendzimira do udziału w pierwszej edycji zajęć z obszaru Social Responsibility – Social Impact Lab skierowanych do uczestników programu Executive MBA i realizowanych w roku akademickim 2020/2021. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy studentów.

Fundacja znalazła się w gronie siedmiu renomowanych organizacji pozarządowych, które zaprezentowały projekty o ważnej problematyce społecznej i środowiskowej. Studenci wybrali projekty czterech organizacji: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Ran’n’Roll. Wygraj Życie!, Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła oraz Fundacji Sendzimira. Od października 2020 do czerwca 2021 pracowali w zespołach nad rozwiązaniem problemu wskazanego przez daną Fundacją.

Siedmioosobowy zespół studentów i studentek, którzy zdecydowali się na współpracę z Fundacją Sendzimira, skupił się na problematyce zrównoważonej renowacji budynków zabytkowych (w ramach projektu „Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych”.) Ich zadanie polegało na opracowaniu modelu komunikacji, który umożliwi dotarcie do kluczowych interesariuszy tego projektu oraz zainicjuje współpracę między nimi. Kluczowym aspektem, który należało uwzględnić w komunikacji była historyczna wartość budynków zabytkowych, jak i tkwiący w nich potencjał do mitygacji zmian klimatu.

Studenci w finalnej prezentacji „Care About Polish Heritage Buildings Like a Pro” przedstawili plan działań komunikacyjnych, promujących zrównoważoną renowację budynków historycznych i informujących o wydarzeniach skierowanych do kluczowych interesariuszy projektu. Wypracowali koncepcję #InnovativeHeritage, umożliwiającą promocję dobrych wzorców i wyróżnienie modelowych budynków, w których na szeroką skalę zastosowano innowacyjne i prośrodowiskowe rozwiązania. #InnovativeHeritage zakłada patrzenie na budynki zabytkowe nie tylko przez pryzmat ich wartości historycznej, ale także ich potencjału do wdrażania korzystnych dla klimatu innowacji i wyznaczania trendów, w których podejście prośrodowiskowe jest niekwestionowaną wartością dodaną. Jest to adekwatne w szczególności do budynków użyteczności publicznej, które służąc lokalnej społeczności mogą stać się swoistymi „role models” dla właścicieli i inwestorów prywatnych.

Slajd tytułowy prezentacji.

Dziękujemy studentom za ich zaangażowanie w opracowanie koncepcji i życzymy powiedzenia w dalszej ścieżce edukacyjnej!

Social Impact Lab był realizowany pod opieką Anny Radzikowskiej (mentorki biznesowej, inwestorki, działaczki społecznej) i opiera się na metodzie zarządzania zmianą Theory U, stworzonej przez Otto Scharmera w Presencing Institute (Massachusetts Institute of Technology). Metoda umożliwia wdrażanie innowacji społecznych poprzez głęboką analizę aktualnej sytuacji oraz działanie w odpowiedzi na pojawiające się przyszłe możliwości. Jej istotnym elementem jest dialog z kluczowymi interesariuszami i wsłuchanie się w ich doświadczenia, zanim uczestnicy procesu przystąpią do prototypowania rozwiązań.

Więcej o metodzie Theory U można przeczytać na oficjalnej stronie.

Zachęcamy także do zapoznania się z efektami projektu Hosting Social Innovation oraz z internetową bazą narzędzi, metod i innych zasobów wspierających różne fazy innowacji społecznych, wypracowana w ramach tego projektu.

Logotyp Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie w nagłówku: Hala Stulecia, Wrocław, Paweł Czerwiński na Unsplash

Ściana budynku zabytkowego porośnięta w całości pnączami.

Zdjęcie: Parafia św. Dominika w Warszawe, Kamil Szumotalski na Unsplash

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie