Edukacja | Partycypacja » Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Social Impact Lab

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej zaprosiła Fundację Sendzimira do udziału w pierwszej edycji zajęć z obszaru Social ResponsibilitySocial Impact Lab skierowanego do uczestników programu Executive MBA.

Fundacja znalazła się w gronie siedmiu renomowanych organizacji pozarządowych, które zaprezentowały studentom projekty o ważnej problematyce społecznej i środowiskowej. W trakcie pierwszego spotkania w październiku 2020 r. zespoły wybrały projekty 4 organizacji, nad którymi będą pracować do czerwca 2021. Wśród organizacji znalazły się: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ran’n’Roll. Wygraj Życie!, Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła oraz Fundacja Sendzimira.

Fundacja zaproponowała studentom swój najnowszy projekt Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych. Siedmioosobowy zespół opracuje model komunikacji, który rzuci światło na wielowymiarowość tego zagadnienia i zachęci interesariuszy projektu do zainicjowania współpracy w ramach proponowanych przez Fundację działań – eksperckiego kursu on-line i warsztatów w wybranych miastach. Studenci stoją przed interesującym zadaniem, w ramach którego będą starali się uwzględnić w komunikacji zarówno aspekty historycznej wartości budynków zabytkowych, jak i ich duży wpływ na środowisko, wynikający choćby z ich niskiej efektywności energetycznej. Potencjał tkwiący w budynkach zabytkowych w kontekście zmian klimatycznych ma szansę być dostrzeżony. Skala wyzwań jest jednak ogromna.

Social Impact Lab jest realizowany pod opieką Anny Radzikowskiej (mentorki biznesowej, inwestorki, działaczki społecznej) i opiera się na metodzie zarządzania zmianą Theory U, stworzonej przez Otto Scharmera w Presencing Institute (Massachusetts Institute of Technology). Metodologia umożliwia wdrażanie innowacji społecznych poprzez głęboką analizę aktualnej sytuacji oraz działanie w odpowiedzi na pojawiające się przyszłe możliwości. Jej istotnym elementem jest dialog z kluczowymi interesariuszami i wsłuchanie się w ich doświadczenia, zanim uczestnicy procesu przystąpią do prototypowania rozwiązań.

Więcej o metodzie Theory U można przeczytać na oficjalnej stronie.

Zachęcamy także do zapoznania się z efektami projektu Hosting Social Innovation oraz z internetową bazą narzędzi, metod i innych zasobów wspierających różne fazy innowacji społecznych, wypracowana w ramach tego projektu.

Zdjęcie w nagłówku: Hala Stulecia, Wrocław, Paweł Czerwiński na Unsplash

Zdjęcie: Parafia św. Dominika w Warszawe, Kamil Szumotalski na Unsplash

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie