Poszukujemy asystentki/asystenta projektów

Przed wakacjami planujemy zatrudnić nową praciwniczkę lub pracownika do wsparcia ekspertów zaangażowanych w projekty Clearing House oraz INTERLACE, finansowanych ze środków programu Horyzont 2020.

W obu projektach Fundacja Sendzimira pełni rolę organizacji partnerskiej a naszym głównym zadaniem jest wsparcie polskich partnerów samorządowych – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Do zadań asystenta/asystentki będzie należeć:

 • wsparcie głównego specjalisty w projektach Clearing House i INTERLACE w zakresie realizacji różnorodnych działań w tym:
  • przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i informacyjnych rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów (artykułów, krótkich form video, webinarów);
  • prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych;
  • organizacji wszelkich wydarzeń realizowanych w ramach projektów;
  • wydania publikacji książkowej z serii Zrównoważony Rozwój Zastosowania;
  • prowadzeniu badań i zbieraniu danych w formie wywiadów i ankiet, niezbędnych do prawidłowej realizacji celów projektu.
 • prowadzenie komunikacji i budowanie trwałych relacji z:
  • zagranicznymi partnerami i liderami projektów;
  • przedstawicielami polskich instytucji zaangażowanych w działania projektu;
  • innymi interesariuszami ze środowiska naukowego, samorządowego i organizacji pozarządowych.
 • udział i moderacja spotkań, warsztatów, webinarów itp. prowadzonych w języku polskim i angielskim.

Szukamy osoby, która:

 • ma wykształcenie wyższe;
 • ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych i komunikacyjnych;
 • jest zainteresowana tematyką zieleni miejskiej, ochrony środowiska i klimatu;
 • ma lekkie pióro i posługuje się poprawną polszczyzną;
 • biegle porozumiewa się w języku angielskim;
 • jest otwarta, odpowiedzialna, samodzielna, kreatywna, lubi ludzi i łatwo nawiązuje relacje;
 • ma możliwość odbywania podróży służbowych, w tym zagranicznych;
 • sprawnie porusza się w środowisku Google i MS Office.

Dodatkowymi atutami kandydata/kandydatki będą:

 • znajomość specyfiki III sektora i/lub samorządu;
 • wykształcenie w obszarach zainteresowania Fundacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, na minimum 2 lata, z możliwością przedłużenia współpracy;
 • zatrudnienie od czerwca/lipca 2022 r., przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny;
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4500-6000 brutto, w zależności od doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy;
 • pracę w biurze fundacji w centrum Warszawy;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie tematów, którymi zajmuje się fundacja;
 • możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi, specjalizującymi się w tematyce działalności Fundacji.

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl, w tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 maja 2022 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia:
Jakie obszary działania Fundacji są dla Pana/Pani szczególnie interesujące i dlaczego?
Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacja dot. danych osobowych

Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje zgłoszenie aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji będzie Fundacja Sendzimira, z siedzibą przy ul. Wiarusa 11/3 w Zielonkach. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu.