Konsultacje społeczne

Planujemy i przeprowadzamy procesy partycypacyjne z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi m.in. Piramidy VISIS, Planning for Real i wielu innych.

Jakie wsparcie oferujemy?

  • analiza interesariuszy;
  • zaplanowanie procesu konsultacji i dobór metod;
  • prowadzenie warsztatów z interesariuszami i przygotowywanie raportów;
  • prowadzenie warsztatów projektowych służących wypracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu;
  • wykorzystanie narzędzi web-based PPGIS do prowadzenia konsultacji online na bazie innowacyjnego autorskiego narzędzia Licz na zieleń;
  • szkolenie facylitatorów prowadzących warsztaty z interesariuszami (np. przedstawicieli urzędów, firm).

Co nas wyróżnia?

  • specjalizacja w tematyce zarządzania zielenią, adaptacji miast do zmian klimatu, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju lokalnego;
  • wykorzystanie narzędzi Piramidy VISIS jako organizacja reprezentująca sieć Sustainability Accelerator Group w Polsce;
  • współpraca z doświadczonym zespołem trenerów i facylitatorów o różnych dodatkowych specjalizacjach (m.in. psychologia środowiskowa, ochrona środowiska, architektura).

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Czachowska
agnieszka.czachowska@sendzimir.org.pl
Treść | Menu | Przyciski