Skawina chwyta wodę – poradnik dobrych praktyk

Celem poradnika jest ułatwienie mieszkańcom i mieszkankom Gminy Skawina wprowadzanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury na swoich posesjach. Poradnik został zrealizowany w ramach projektu Gmina Skawina Chwyta Wodę na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Skawina finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.