Edukacja | Partycypacja

Bez lania wody

W 2023 w bliskiej współpracy z Fundacją Stocznia, Fundacją Zdrowa Rzeka oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych realizowaliśmy pierwszą część projektu pn. Narady gminne w remizach OSP. W 2024 roku kontynuujemy działania tym razem pod nazwą – OSP i społeczności lokalne na straży zasobów wodnych.

Co wydarzyło się w pierwszej fazie projektu?

Ochotnicze Straże Pożarne to ponad 650 tys. osób, które na codzień zmagają się ze skuteczną odpowiedzią na problemy suszy i powodzi w całej Polsce. Postanowiliśmy więc wykorzystać ten potencjał do przeprowadzenia cyklu narad lokalnych o tym, jak mądrze gospodarować gminnymi zasobami wodnymi.

„Narady to otwarte spotkania umożliwiające mieszkankom i mieszkańcom wspólną, merytoryczną rozmowę na ważną dla ich społeczności kwestię. Pozwalają na zebranie doświadczeń i poglądów mieszkańców o konkretnym problemie – to rozmowa poprzedzająca wypracowanie rozwiązań i podjęcie działania.Wierzymy, że w Polsce jest wiele spraw zasługujących na obywatelską refleksję i troskę, które powinny stanowić podstawę dla przygotowanych rozwiązań. W pilotażu chcemy sprawdzić, czy sieć OSP pokrywająca cały kraj, może być oparciem dla regularnie odbywających się lokalnych rozmów o ważnych sprawach.” – możecie przeczytać na stronie Fundacji Stocznia – lidera projektu.

Rozpoczęliśmy od opracowania podręcznika i scenariusza narady dotyczącej gospodarowania wodą w gminie. Następnie przeszkoliliśmy grupę 24 strażaków, którzy do końca listopada, przy wsparciu Fundacji Stocznia, przeprowadzili spotkania o wodzie w swoich społecznościach. W ramach pilotażu odbyło się 16 narad gminnych na ten temat.

Ten etap projektu został dofinansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Co dzieje się w 2024 roku?

W ramach projektu:
  • udostępniliśmy nieodpłatnie publikację przybliżającą tematykę gospodarowania wodą i pokazującą proste rozwiązania przeciwdziałające suszom i podtopieniom,
  • Fundacja Stocznia uruchomiła mini-program grantowy na działania lokalne dotyczące zrównoważonego gospodarowania wodą inicjowane przez OSP. My wspieramy wnioskodawców na etapie przygotowania i realizacji wniosków,
  • wsparliśmy merytorycznie partnerów w przeprowadzeniu spotkania dla strażaków i strażaczek, którzy zorganizowali już narady gminne o wodzie w swoich gminach. Jego celem była wymiana doświadczeń, wspólna ewaluacja formuły narad, a także przygotowanie pierwszych pomysłów na działania finansowane z mini-grantów,
  • razem z Fundacją Stocznia przygotujemy kolejną grupę strażaków i strażaczek do przeprowadzenia narad o wodzie. Pierwsza tura szkoleń odbędzie się w maju (dla 25 osób), druga po wakacjach.

Tę część projektu wspiera European Climate Foundation.

Zdjęcie nagłówkowe: svklimkin z Pixabay

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt