Judyta Łuczyńska

Magister gospodarki przestrzennej oraz studentka Socjologii stosowanej i antropologii społecznej (ISNS) na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG).

Interesuje się rozwojem współczesnych miast, zarządzaniem zielenią w mieście a także szeroko pojętą partycypacją i jej rolą w rozwoju lokalnym. W Fundacji wspiera realizację różnych projektów. W szczególności dotyczących warsztatowego tworzenia małych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury.

Treść | Menu | Przyciski