Judyta Łuczyńska

Studiuje gospodarkę przestrzenną w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz socjologię stosowaną i antropologię społeczną (ISNS) na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych, technicznych.  Interesuje się rozwojem współczesnych miast, zarządzaniem zielenią w mieście a także szeroko pojętą partycypacją i jej rolą w rozwoju lokalnym. W Fundacji wspiera realizację różnych projektów.