Judyta Łuczyńska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG).

Interesuje się rozwojem współczesnych miast, zarządzaniem zielenią w mieście a także szeroko pojętą partycypacją i jej rolą w rozwoju lokalnym. W Fundacji od kilku wspiera realizację różnych projektów. W szczególności dotyczących warsztatowego tworzenia małych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury. Od 2022 roku koordynuje projekt Szkoła przyjazna klimatowi.