Tomasz Pezold-Knežević

Zajmuje się zawodowo ochroną przyrody od 19-u lat, włączając 12 lat doświadczenia międzynarodowego w pracy dla IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) i WWF w następujących krajach i terytoriach: Serbia, Albania, (FYR/Północna) Macedonia, Czarnogóra, Polska, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Mołdawia, Ukraina, Naddniestrze, Turcja, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Białoruś.

Obecnie pracuje jako Starszy Specjalista do spraw ochrony przyrody w Fundacji WWF Polska i specjalizuje się w ochronie różnorodności biologicznej, zarzadzaniem obszarami chronionymi, współpracą transgraniczną w ochronie przyrody, Obszarami Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz budowaniem potencjału organizacyjnego i indywidualnego biura WWF w Ukrainie.

Treść | Menu | Przyciski