Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach

Raport opracowany w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach w 2017 r. Stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego w formie wywiadów swobodnych z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem oraz utrzymaniem zieleni miejskiej w 5 miastach partnerskich, tj. Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Jak wygląda struktura zarządzania zielenią w polskich miastach? Jakie rozwiązania wprowadzają miasta na rzecz ochrony zieleni?

Raport,  będący podsumowaniem informacji przekazanych przez urzędników, odzwierciedla obecną strukturę zarządzania zielenią w miastach, stosowane w miastach partnerskich procedury oraz rozwiązania dotyczące ochrony zieleni miejskiej. W raporcie zostały również zidentyfikowane najważniejsze w odczuciu urzędników bariery, utrudniające stosowanie poszczególnych korzystnych dla zieleni rozwiązań, jak również tematy i aspekty zarządzania zielenią istotne dla lepszego funkcjonowania tych miast.