Wzornik architektoniczny Puszczy Kampinoskiej

Wzornik architektoniczny opracowany w ramach projektu Moja Puszcza zawiera opis i charakter istniejącej zabudowy oraz poszczególnych elementów architektury, ukazując błędne praktyki i działania powodujące niszczenie charakteru krajobrazu Puszczy Kampinoskiej.

Znaleźć w nim można również dobre przykłady w architekturze, które nie zaburzają krajobrazu KPN oraz harmonizują z otaczającą przyrodą.

Publikację kierujemy głównie do urzędników i władz lokalnych odpowiedzialnych za procesy planowania przestrzennego. Stanowi także ciekawe źródło wiedzy dla mieszkańców i innych inwestorów planujących budowę.

Obszar Kampinoskiego PN stanowi unikatowy i cenny obszar przyrodniczy, jednak coraz częściej zauważa się zmianę jego charakteru. W obliczu braku spójnych planów przestrzennych, coraz bardziej chaotycznej zabudowy na terenie otuliny Kampinoskiego PN, zarówno pod względem rozmieszczenia przestrzennego, jak i architektury samych budynków, nie wpisujących się w regionalny charakter, stworzenie wzornika architektonicznego wydaje się być działaniem celowym i bardzo potrzebnym. Wg Konwencji Krajobrazowej obowiązującej w Unii Europejskiej, która obowiązuje Polskę, ład przestrzenny jest dużą wartością i wymaga zachowania.

Wzornik można bezpłatnie pobrać w formacie PDF, EPUB oraz MOBI.