Witamy na stronie Fundacji Sendzimira

Fundacja inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Współpracuje z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami, uczestnicząc w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Fundacja Sendzimira przywiązuje szczególną uwagę do budowania trwałych i partnerskich kontaktów z instytucjami, społecznościami lokalnymi oraz uczestnikami realizowanych projektów.

„Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności”

Rozpoczynamy realizację drugiego projektu Inicjatyw Obywatelskich! Tym razem 15 inicjatyw będzie realizowanych w różnych częściach Polski.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkoła Trenerów Hosting Social Innovation

Pierwsza część intensywnego szkolenia dla trenerów realizowanego w ramach międzynarodowego projektu Hosting Social Innovation, dofinansowanego w ramach programu Erasmus+ juz za nami. W szkoleniu prowadzonym w języku angielskim w pieknym Montegiove we Włoszech wzięło udział 20 uczestników z państw partnerskich projektu.  Kolejna cześć czeka nas w marcu 2017 w Polsce (5 dni szkolenowych). 

„Średzka OdNowa” - uspołecznienie procesu przygotowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Zakończyliśmy realizację projektu dotyczącego przygotowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach programu pt. "Średzka OdNowa" w Środzie Śląskiej. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim interesariuszom za zaangażowanie w konsultacje. 

Konsultacje społeczne w Krakowie

Zakończyliśmy spotkania konsutlacyjne w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, Kraków "Miasto w zieleni". 

Dziękujemy za liczny udział w spotkaniach!

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska otworzyła roczne Studia Podyplomowe Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast! Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym. Inauguracja Studium odbyła się 18 marca 2016 r. Rekrutacja na tę edycję Studium jest już zamknięta, kolejny nabór już wkrótce, druga edycja studiów rozpocznie się w semestrze zimowym 2017 roku.

Inicjatywy z mieszkańcami Marek

Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek od czerwca 2015 roku zrealizowała 16 inicjatyw obywatelskich w ramach projektu "EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska", finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
"EkoMarki" to zbiór inicjatyw autorstwa mieszkańców Marek, mających na celu poprawę środowiska przyrodniczego w Gminie oraz zwiększenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. W ramach projektu wykonaliśmy m.in. wiele nasadzeń, uporządkowaliśmy obszar Gminy Marki, zbudowaliśmy ogrody deszczowe oraz postawiliśmy gniazda bocianie.

Szczegółowe informacje na temat inicajtyw znajdują się tutaj.

Finał projektu „Woda wolna od butelek”

Zakończyliśmy realizację działań w projekcie „Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych” dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projektujemy z mieszkańcami budżet Jaworzna!

Zakończyliśmy cykl konsultacyjnych spotkań z mieszkańcami Jaworzna dotyczących Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Ich częścią było zarówno podsumowania dotychczas zrealizowanych inicjatyw, jak i warsztaty projektowe dla mieszkańców zainteresowanych składaniem  nowych wniosków. Cykl 20 spotkań poprowadzili trenerzy Fundacji Sendzimira.

Woda z kranu w polskich miastach? Raport z badań Fundacji Sendzimira

Na naszej nowej stronie woda.sendzimir.org.pl pojawił się raport, który jest wynikiem badań przeprowadzonych przez TNS Polska na temat postaw Polaków wobec picia wody z kranu. Badanie objęło swym zasięgiem mieszkańców Warszawy, Krakowa i Łodzi i odbyło się w dniach 23-27 stycznia na zlecenie Fundacji Sendzimira.

Licz na zieleń - dane z projektu do pobrania

Na stronie www.licznazielen.pl/raport - obok raportu w języku polskim i angielskim oraz wyników z badań na platformie "Licz na zieleń" - pojawiły się też dane z platformy, udostępnione w formatach umożliwiających ich analizę GIS.

Mapa oddolnych inicjatyw na rzecz zieleni

W natłoku informacji o różnych wydarzeniach inicjatywy na rzecz zieleni łatwo przegapić. Mapa inicjatyw lokalnych to proste narzędzie do przeglądania takich akcji, które odbyły się w naszej najbliższej okolicy. Stanowi ona uzupełnienie działań, prowadzonych w ramach projektu Licz na Zieleń i zbiera informacje, które zgromadziliśmy w ciągu ostatniego pół roku na temat działań na rzecz zazieleniania miast.

Ogrody deszczowe - filmowy instruktaż

Ogród deszczowy - zrób to sam! W jaki sposób? Wyjaśniamy w krótkich filmach instuktażowych, które właśnie pojawiły się w zakładce "Multimedia".

Woda w mieście - nowa publikacja Fundacji Sendzimira

Po opublikowaniu dwóch poradników, poświęconych kwestiom zieleni miejskiej: Przyroda w Mieście i Przyroda w Mieście. Rozwiązania, Fundacja Sendzimira przygotowała kolejne wydawnictwo z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.