Witamy na stronie Fundacji Sendzimira

Fundacja inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Współpracuje z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami, uczestnicząc w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Fundacja Sendzimira przywiązuje szczególną uwagę do budowania trwałych i partnerskich kontaktów z instytucjami, społecznościami lokalnymi oraz uczestnikami realizowanych projektów.

“WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - Partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” POWER 2014-2020

Od marca ruszamy z nowym projektem, dotyczącym partycypacyjnego planowania przestrzeni. Chętne do nawiązania współpracy jednostki samorządu terytorialnego, zachęcamy do śledzenia naszych działań. Już wkrótce nabór samorządów do projektu!

Szkolenie e-learningowe Ochrona zieleni w zamówieniach publicznych

Zapraszamy do udziału w nowym, bezpłatnym szkoleniu e-learningowym dostępnym na platformie szkoleniowej Fundacji Sendzimira. Kurs Ochrona zieleni w zamówieniach publicznych skierowany jest do osób zaangażowanych w zarządzanie zielenią. Może być realizowany w dowolnym momencie, w trybie indywidualnym. Osoby, które z sukcesem ukończą szkolenie otrzymają certyfikat.

Konferencja Zieleń w miastach - krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?

28-29 marca 2019 r. serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wieńczącej nasz dwuletni projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Współgospodarzem wydarzenia będzie Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, jeden z partnerów projektu.

Poszukujemy koordynatorki/a projektów Fundacji

Jeśli masz pasję, interesujesz się tematyką błękitno-zielonej infrastruktury, chcesz rozwinąć praktyczne doświadczenie w organizacji eksperckiej, zapraszamy do współpracy! Poszukujemy koordynatorki/a do międzynarodowego projektu ClimateNBS, realizowanego przez Fundację Sendzimira w partnerstwie a Ecologic Institute z Berlina.

Seminarium „Zazielenianie zamówień publicznych na produkty i usługi związane z zielenią miejską, w świetle możliwości wynikających z prawa UE”

Już 25 lutego 2019 r. zapraszamy przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej, zaangażowanych w prowadzenia zamówień publicznych, do Wrocławia, na seminarium specjalistyczne. Szkolenie organizujemy w partnerstwie z Europejską Siecią NGO na rzecz Zielonych Zamówień Publicznych i Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Udział w seminarium jest bezpłatny, obowiązują zgłoszenia do 18 lutego 2019 r.

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Nr 6/2018: Międzysektorowa współpraca

Najnowsza publikacja Fundacji Sendzimira opracowana w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Praktyczny poradnik z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”  (Nr 6/2018) dotyczący zarządzania zielenią w mieście, z zaangażowaniem interesariuszy. Przyjmujemy zawmówienia na wersję drukowaną do wyczerpania nakładu.

International Cooperation on European Urban Water Partnership

8 grudnia w trakcie COP24 wiceprezes Fundacji dr hab. inż. Tomasz Bergier podpisał w imieniu Fundacji Sendzimira list intencyjny o współpracy w ramach inicjatywy "International Cooperation on European Urban Water Partnership, Green-Blue Infrastructure Breda-Wroclaw-Zwolle".

Rozpoczynamy nowy projekt Climate NBS

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (ClimateNBS Polska) realizowany jest przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Warsztaty budowania ogrodów deszczowy na warszawskiej Pradze-Południe

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, za wzięcie udziału w wydarzeniach, zorganizowanych w ramach działań przeprowadzonych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i Fundację Sendzimira! W dniach 27 i 28 listopada, odbyły się dwa warsztaty dot. zakładania ogrodów deszczowych.

Szkoły w Skawinie chwytają wodę!

W ostatnim tygodniu września, Fundacja Sendzimira przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie stworzyła 5 ogrodów deszczowych. Ogrody mieszczą się przy 5 skawińskich szkołach podstawowych i zostały wybudowane we współpracy z uczniami. 

Program szkoleniowy Zarządzanie zielenią miejską

Program składa się ze szkolenia e-learningowego (1.10-10.11.2018) oraz tygodniowego szkolenia stacjonarnego (Tychy, 19–23 listopada 2018 r.). W części e-learningowej wzięło udział prawie 200 uczestników i uczestniczek z całej Polski, przede wszystkich osób związanych z instytucjami samorządowymi i biznesem, ale również organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi. W części stacjonarnej 24 osoby z 16 miast. Szkolenie swoim partonetem objął Pan Andrzej Dziuba Prezydent Miasta a w jego ramach uczestnicy pracowali nad inspirującymi pomysłami do strategii rozwoju zieleni w Tychach.

Przestrzeń przyjazna przyrodzie - dobre praktyki

W najnowszej publikacji opracowanej w ramach projektu prezentujemy rozwiązania przyjazne lokalnej przyrodzie, do zastosowania w ogrodzie lub na terenie posesji. Broszurę "Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych praktyk" można pobrać bezpłatnie.

Raport: Analiza doświadczeń miast partnerskich we wdrażaniu kryteriów środowiskowych do zamówień publicznych (2018)

Miasta stoją przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z ochroną zieleni miejskiej. Zarządy zieleni oraz jednostki pokrewne mogą dbać o jej jakość na wiele sposób, m.in. poprzez wprowadzanie obowiązujących standardów, rozporządzeń prezydentów czy uchwał. Jednym z bardzo ważnym elementów są zamówienia publiczne prowadzone w każdej jednostce miejskiej.

Czy miasta wykorzystują tę możliwość? Czy wprowadzają do zamówień publicznych zapisy działające na korzyść zieleni miejskiej, podnosząc jej jakość oraz takie, które ją chronią?

Cykl warsztatów dla przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej

W styczniu 2018 r. zakończyliśmy cykl warsztatów w trakcie których szukaliśmy rozwiązań dla głównych wyzwań przed którymi stoją jednostki zarządzające zielenią w polskich miastach. Ich przedstawiciele mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, spotkań z ekspertami i wspólnej pracy nad rozwojem standardów i procedur, które lepiej będą przyczyniać się do rozwoju i ochrony zieleni.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, dofinansowanego ze środków POIiŚ i NFOŚiGW.

Mapa miejsc sprzyjających retencji

Ogrody deszczowe, niecki retencyjne, zielone ściany, dachy, torowiska, coraz więcej takich elementów zielono-błękitnej infrastruktury pojawia się w naszych miastach. Na poniższej mapie zaznaczyliśmy wszystkie ogrody deszczowe i niecki stworzone w ramach naszych projektów oraz inne przykładowe rozwiązania sprzyjające zatrzymywaniu wody opadowej w krajobrazie miejskim. Zapraszamy do oglądania obiektów na żywo!