Raport z konsultacji społecznych GPR

Raport opracowany na zlecenie Gminy Środa Śląska podsumowujący rekomendacje i wnioski wypracowane przez mieszkańców do Gminnego Programu Rewitalizacji.