Podręcznik wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Książka łączy cechy poradnika dla profesjonalistów zrównoważonego rozwoju i podręcznika dla zainteresowanych studiowaniem tego tematu. Ma nie tylko wyjaśnić i zilustrować omawiane zagadnienia, ale też służyć praktykom w biznesie, samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych, a także indywidualnym ludziom, chcącym podjąć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na treść książki składa się 15 rozdziałów, uzupełnionych opisami narzędzi i studiami przypadku pochodzącymi z Polski, obszernie omówionymi przykładami o dużej wartości dydaktycznej i praktycznej. Autorami są doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz praktycy. Życzymy miłej lektury!

Książka zostałą wyróżniona w konkursie „Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej” Politechniki Wrocławskiej w ramach XVII Wrocławskich Targów Książki Naukowej, uzyskała również Nagrodę Zespołową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.