Filmowa relacja z wizyty studyjnej w Szwecji

Reportaż z wyjazdu przedstawicieli społeczności gmin Zawoja i Karpacz do Szwecji (12-16 października 2010 r.). Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami zintegrowanej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Film przedstawia odwiedzone obiekty, m.in.: park oczyszczający wody deszczowe, elektrociepłownię spalającą biomasę pochodzącą z plantacji wierzby energetycznej, która jest nawożona ściekami i osadami z oczyszczalni ścieków, inne obiekty wykorzystujące biomasę do produkcji energii, zakład przeróbki odpadów i produkcji paliwa z frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych.

Treść | Menu | Przyciski