Dostęp do informacji dotyczących zieleni i jej ochrony w miastach

Raport z badania przeprowadzonego metodą tajemniczego klienta w pięciu miastach partnerskich projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, w 2018 roku.

Znajdziecie w nim analizę dostępu do informacji w trzech obszarach zidentyfikowanych jako najważniejsze dla zaangażowanych w ochronę zieleni mieszkańców miast: wycinka drzew, inwentaryzacja zieleni, nowe nasadzenia.

Raport zawiera również rekomendacje możliwych do podjęcia przez urzędy miast działań, prowadzących do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami.