Ulotka edukacyjna: Przestrzeń przyjazna bioróżnorodności i retencji wody deszczowej

Materiał edukacyjny skierowany do mieszkańców na temat możliwości zagospodarowania przestrzeni przydomowej w sposób sprzyjający bioróżnorodności oraz retencji. Zapraszamy do wykorzystywania materiału w ramach prowadzonych działań edukacyjnych. Ulotkę można wydrukować w formacie A4.

Treść | Menu | Przyciski