Edukacja | Zielona infrastruktura » Warszawa chwyta wodę

Park(ing) Day w Warszawie

Pomimo braku słońca (ale na szczęście i deszczu) PARK(ing) Day zorganizowany wspólnie z Zieleń Warszawska i Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zakończył się sukcesem.

15 września 2017 na ulicy Koszykowej zamieniliśmy miejsce parkingowe w mini teren zieleni w ramach działań edukacyjnych projektu Warszawa chwyta wodę.

Idea PARK(ing) Day, który organizowany jest od 2005 roku, scala zarówno troskę o zrównoważoną mobilność w miastach, jak i wpływ na zrównoważony kształt polityki miejskiej. Nie ma on uregulowanego kształtu czy formy, jest to happening, elastyczny w zależności od infrastruktury i ludzi, którzy jego organizacji się podejmą. W tym przypadku, zastosowaliśmy zielono-błękitną formę apelu o zmniejszanie liczby miejsc parkingowych w centrum miasta na rzecz rozszczelniania i zazieleniania terenów. Wzbudziliśmy szczere zainteresowanie mieszkańców, lecz można zastanowić się dlaczego? Tęsknią oni za przeszłością i z nostalgią i sentymentem wspominają dawną ulicę, bowiem na Koszykowej wznosiły się rosłe drzewa, które pod osłoną nocy były usuwane. Niewątpliwie stało się tak na skutek postępującej urbanizacji centrum i uzupełniania tkanki miejskiej (np. w związku z budową Hali Koszyki). Trend zapoczątkowany w San Francisco rozwija się i powszechnia w Europie. Czy zagości i u nas? Sądząc po odbiorze, z jakim spotkała się ósma edycja warszawskiego PARK(ing) Day mamy pełne o tym przekonanie!

Serdeczne podziękowania należą się Napraw Sobie Miasto, które obdarowało nas zielenią, oraz Woda dla Warszawy za leżaki i wszelkie materiały edukacyjne! W szczególności natomiast dziękujemy Mieszkańcom Warszawy, za to że znaleźli chwilę i podzielili się z nami swoimi wyjątkowymi historiami i problemami, z którymi borykają się każdego dnia, bo kto wie, może część z nich, uda się niebawem rozwiązać! Jesteśmy niezwykle zbudowani entuzjazmem z jakim spotkało się wydarzenie, a także niesamowicie zmotywowani do dalszego działania! 🙂

Zdjęcia: Mariusz BurkackiMarcin Górecki

 

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu