Zarządzanie miejskimi dolinami rzecznymi – raport z seminariów eksperckich

Planowanie przestrzenne w dolinach rzecznych i kształtowanie frontów wodnych we współczesnym podejściu powinno równoważyć kilka potrzeb: rozwoju gospodarczego, potrzeb mieszkańców, bezpieczeństwa powodziowego, zachowania walorów przyrodniczych oraz adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Jak w polskich uwarunkowaniach formalno-prawnych planować i działać, aby osiągnąć synergię w realizacji potrzeb? Jakie wyzwania trzeba pokonać, aby realizować holistyczne projekty?

Niniejszy raport podsumowuje dyskusję z seminariów eksperckich, które odbyły się w maju 2022 r. w ramach projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu. Prezentuje dobre praktyki z działań zrealizowanych w Polsce.

Projekt Miejskie Ekosystemy Dolin Rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu korzysta z dofinansowania o wartości 164 599 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

www.eeagrants.org