» Hosting Social Innovation

Szkolenie e-learningowe Innowacje dla zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu opracowaliśmy i przeprowadziliśmy 2 edycje szkolenia e-learningowego Innowacje społeczne dla zrównoważonego rozwoju, na wiosnę 2017 r. Jak inne szkolenia Fundacji również i to miało bardzo praktyczny, intensywny i interaktywny charakter. 200 uczestników i uczestniczek, wspieranych przez zespół tutorów współpracowało w parach, małych grupach i realizowało indywidualne zadania. Główny nacisk położyliśmy na ćwiczenie metod i umiejętności, zapewniliśmy też kontakt z innowatorami społecznymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w trakcie webinarium.

Szkolenie zrealizowaliśmy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim w ramach projektu Hosting social innovation dofinansowanego ze środków Erasmus+, realizowanego przez partnerstwo Fundacji z:

Dla kogo jest to szkolenie?

 • innowatorów społecznych, wizjonerów, moderatorów zmiany w organizacjach, profesjonalistów zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorców społecznych, trenerów, nauczycieli;
 • uczestników z różnych sektorów: organizacji pozarządowych, biznesu, uczelni wyższych, podmiotów ekonomii społecznej, innych kreatywnych instytucji;
 • dla osób zainteresowanych wspieraniem procesu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jakie są cele szkolenia?

 • lepsze zrozumienie wagi innowacji społecznych i ekologicznych;
 • zdobycie praktycznych umiejętności, poznanie narzędzi i metod, stosowanych do wspierania innych we wszystkich fazach procesu innowacyjności; do urzeczywistniania własnych wizji i pomysłów.

Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?

 • bogaty program obejmujący wszystkie fazy innowacji, prezentujący liczne przykłady metod i narzędzi możliwych do wykorzystania oraz dobre praktyki;
 • formuła szkolenia i program są efektem wielu lat doświadczeń Fundacji Sendzimira w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju; od 2011 roku przeprowadzliśmy ponad 10 róznych szkoleń e-learningowych po polsku i angielsku, w których łącznie wzięło udział ponad 2000 uczestników;
 • zdalny charakter szkoleń umożliwia udział w nich w czasie i miejscu które Ci najbardziej odpowiada;
 • zróżnicowana grupa uczestników wywodząca się z różnych sektorów i dyscyplin, umożliwia wymianę doświadczeń na forum szkolenia i rozwijanie kontaktów zawodowych;
 • stała opieka doświadczonych tutorów ułatwia dokładne zrozumienie przekazywanych treści i pozwala uzyskać informację zwrotną dotyczącą realizowanych zadań;
 • dwa webinaria zapewnią możliwość kontaktu i dyskusji online z ekspertami oraz innowatorami społecznymi, którzy podzielą się z nami tym jak pokonywali bariery stojące na drodze do zmiany;
 • uzupełnieniem szkolenia online będzie jednodniowy, bezpłatny warsztat w Warszawie umożliwiający przećwiczenie niektórych metod dla najbardziej zaangażowanych uczestników.

Co warto wziąć pod uwagę decydując się na udział w tym szkoleniu?

 • w trakcie szkolenia musisz regularnie dysponować dostępem do internetu;
 • Twoje zaangażowanie w szkolenie może mieć różną intenstywność w zależności od ilości czasu jakim dysponujesz – szkolenie składa się z kilku zadań obowiązkowych i kilku zadań dla chętnych;
 • oczywiście im więcej dasz od siebie tym więcej korzyści wyniesiesz! Czytanie przygotowanych materiałów i praca nad zadaniami to tylko część aktywności, oprócz tego możesz brać udział w dyskusjach na forum z interdyscyplinarną grupą uczestników z całej Polski;
 • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenia otrzymają certyfikat.
Powrót do projektu
Następne wydarzenie