Sławek Sendzielski

Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania i zawodu ogrodnik. Z ramienia m.st. Warszawy był koordynatorem projektu odtwarzania łąk nadwiślańskich w obszarze Natura 2000. „Łąka warszawska”.

W Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy jako pełnomocnik Dyrektora ds. Programowych był odpowiedzialny za angażowanie społeczności w działania ogrodnicze i na rzecz zieleni miejskiej. Był inicjatorem takich działań jak: Warszawskie bioblitz-e (społeczna inwentaryzacja zieleni), bujnaWarszawa – program wsparcia ogrodów społecznościowych, „Naprzód działki” programu udostępniania ogrodów działkowych społeczności lokalnej, powstania karty Warszawskiej Karty Praw Drzew.

Jest współtwórcą Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego w zakresie ogrodnictwa oraz „Standardu branży architektury krajobrazu – Projektowanie, zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych” stworzonego przy Stowarzyszeniu Architektów Krajobrazu.